Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. Materialet riktar sig till utbildningsanordnare, lärare och elevvårdspersonal. Syftet med stödmaterialet är att hjälpa lärarna att göra en pedagogisk utredning och utbildningsanordnarna att fatta beslut som berör undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. Materialet ger i synnerhet vägledning i situationer då en elev övergår till undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde.

Läs mer: https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/nytt-stodmaterial-undervisning-som-ordnas-enligt-verksamhetsomrade