Opetushallitus on julkaissut uutta tukimateriaalia toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle. Tukimateriaali auttaa opettajia pedagogisen selvityksen laadinnassa ja koulutuksen järjestäjiä toiminta-alueittain järjestettävää opetusta koskevissa päätöksissä. Materiaali opastaa erityisesti tilanteissa, joissa oppilas siirtyy toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen.

Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/uutta-tukimateriaalia-toiminta-alueittain-jarjestettavaan-opetukseen