Toiminta jatkuu vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) raportin 3. kehittämistehtävän viitoittamana eli kehitetään sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa toimintaa. Mitä vahvemmaksi onnistumme moniammatillisesti virittämään peruspalvelut ja varhaisen tuen, sitä enemmän vähenee paine korjaavissa palveluissa. Hallintokuntien välinen sulavasti toimiva yhteistyö on muutoksen edellytyksenä, joten jatkossakin on olennaista, että teemme kehittämistyötä yhdessä. VIP-verkoston ja OT-keskuskehittämisen linkityksiä on tehty jo aiemmin ja se konkretisoituu kuluvan vuoden aikana. Myös Tulevaisuuden sotekeskus Perhekeskuksineen tullee olemaan varsin tärkeä yhteiskumppani sivistystoimen kanssa.

VIP-verkosto jatkaa sekä kansallisesti että alueellisesti viime vuoden tapaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän johdolla. Ohjausryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Tavoitteena on, että kehittämistoiminnan myötä luodut ja käyttöön otetut toimintamallit ja käytänteet jäävät elämään alueille tämän vuoden jälkeen. Tätä tukee osaltaan VIP-verkoston vakiinnuttaminen, josta iloksemme saimme tiedon ministeriöstä hieman ennen joulua. Lisätietoja vakiinnuttamisesta saamme myöhemmin.

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen jatkuu

Alueellisessa kehittämisessä ydinryhmien työ on keskeistä ja jatkuu samaan tapaan kuin aiemminkin suunnitellen, koordinoiden ja johtaen toimintaa.

Ennaltaehkäisevän työn edistämistä jatketaan helmikuun verkostopäivissä, joihin on kutsuttu tällä kertaa erityisesti sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen johtoa ja päälliköitä sekä muita verkostojohtamisen ammattilaisia pohtimaan yhdessä alueellisten vaativan erityisen tuen palveluiden moniammatillista järjestämistä. Huhtikuun verkostopäivän painopisteinä ovat mm. perhe ja varhaiskasvatus-teemat, joilla on liittymäpintaa myös Perhekeskustoimintaan. Tekeillä olevat mallit, menetelmät ja materiaalit, kuten esimerkiksi kouluakäymättömyyteen liittyvät teokset ja koulunkäyntikykyseulan valmistuminen kevään aikana tuottavat välineitä myös varhaiseen puuttumiseen.

Ennaltaehkäiseviä peruspalveluita voimistaa myös opiskeluhuoltopalveluiden vahvistaminen. Parhaillaan (9.12.-24.1.) on käynnissä haku opiskeluhuollon ohjausryhmien kehittämisprosessiin. Lisätietoja löytyy osoitteessa https://vip-verkosto.fi/opiskeluhuollon-ohjausryhmapilotoinnin-haku-on-kaynnissa/

Korjaavien palveluiden kehittämisen edistäminen

Korjaavien palveluiden kehittäminen tapahtuu kansallisesti ja alueellisesti niin sanotulla Vaatu-toiminnalla, jota on myös kuvattu em. raportissa. Vaatutoimijoita ovat Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus sekä Valtion koulukotikoulut. Nämä toimijat ovat käynnistäneet aiempaa aktiivisemman ja tavoitteellisemman yhteistyön sekä kansallisesti että alueittain vaativimpien palveluiden kehittämiseksi. Tällä pyritään siihen, että vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin ei missään jää aukkoja, eikä toisaalta myöskään tehdä päällekkäisiä asioita, vaan synkronoidaan palveluita yhteen. Ensimmäinen konkretia tulee lähiaikoina VIP-verkoston nettisivulle videona, joissa toimijat kuvailevat omia palveluitaan.

Teemaryhmät jatkavat

Kouluakäymättömät lapset, Sijoitetut lapset ja Toiminta-alueittain järjestettävä opetus – teemaryhmien työskentely on vauhdissa ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Ryhmissä mm. tuotetaan tutkimustietoa, malleja ja materiaaleja. Lisäksi teemaryhmät järjestävät koulutustilaisuuksia. Seuraava maksuton koulutus on Helsingissä 25.3. järjestettävä ”Don’t give up on us” – kokoontumisajot. Sisältö on osittain yhteinen ja osittain eriytyvä liittyen kouluakäymättömien ja sijoitettujen lasten temaattisten ryhmien toimintaan. Ohjelma ilmoittautumislinkkeineen julkistetaan tammikuun lopussa vip-verkosto.fi.-sivulla. Sieltä löytyy lisätietoa kaikkien teemaryhmien työskentelyn etenemisestä.

Lataa infokirje pdf-muodossa