WANTED!

Uniikki tilaisuus tulla mukaan kehittämään kuntasi opiskeluhuoltoa.

Tarjoamme opiskeluhuollon ohjausryhmille mahdollisuuden osallistua kansalliseen kehittämisprosessiin, joka on osa VIP-verkoston toimintaa. Osallistujien tukena on vahva joukko alan asiantuntijoita.

Mukaan valitaan hakemusten perusteella 10 kuntaa. Osallistuminen on maksutonta ja edellyttää sitoutumista koko prosessiin.

 

HAKUINFO

Miksi?

Opiskeluhuollolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Sen potentiaalia ei kuitenkaan vielä osata täysin hyödyntää kaikkialla.

Havaintojen ja seurantatutkimusten mukaan oppilaiden yhdenvertaisuus opiskeluhuollossa ei toteudu, ohjausryhmien toiminta ja johtaminen vaihtelevat suuresti eri kunnissa eikä kerättyä hyvinvointitietoa riittävästi hyödynnetä. Perusopetuslain mukaista erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opiskeluhuollolliset tarpeet jäävät usein liian vähälle huomiolle.

 

Mitä tavoitellaan?

Kehittämisprosessin tavoite on auttaa opiskeluhuollon ohjausryhmää

  • tunnistamaan perustehtävänsä
  • täsmentämään toiminnan johtamista ja eri toimijoiden rooleja
  • hyödyntämään käytettävissä olevaa tietoa
  • työskentelemään kunnan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Keitä halutaan mukaan?

Haluamme mukaan kunnan (kuntien) opiskeluhuollon ohjausryhmästä puheenjohtajan ja 2-4 jäsentä monialaisuus huomioiden. Mukaan toivotaan niitä ohjausryhmiä, jotka aidosti haluavat kehittää omaa toimintaansa ja toisaalta myös niitä ryhmiä, jotka ovat jo luoneet toimivia työskentelytapoja. Pilotointiin valitaan mukaan 10 ohjausryhmää. Tavoitteena on saada mukaan eri kokoisia kuntia eri puolilta Suomea.

 

Mitä tehdään?

Kehittämisprosessi kohdistetaan erityisesti perusopetuksen opiskeluhuoltoon. Kolme työpajaa järjestetään Helsingissä 18.3., 24.9. ja 12.11. Pajan työskentelyaika on klo 9.00-16.00.

Kehittämisprosessi sisältää toiminnallista työskentelyä, yhteiskeskusteluja, asiantuntijapuheenvuoroja sekä ryhmätyöskentelyä. Osallistujat jakavat toimivia käytänteitä ja luovat yhdessä tarvittavia uusia toimintatapoja.

Työpajapäivien lisäksi osallistujat tekevät ennakko- ja välitehtäviä.

 

Miten haetaan mukaan?

Kehittämisprosessiin haetaan sähköisellä lomakkeella (ilmoittautumislinkki) 9.12.2019-24.1. 2020.

Osallistuminen edellyttää samojen henkilöiden läsnäoloa pajapäivissä ja sitoutumista työskentelyyn koko prosessin ajan.

Osallistuminen on maksutonta. Pitkämatkalaisten osallistujien matkakulut (matka, majoitus) korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Valintapäätös ilmoitetaan 7.2.2020 mennessä sähköpostitse.

 

Lisätietoja:

Terhi Ojala, VIP-verkoston kansallinen koordinaattori, terhi.ojala@valteri.fi 029 5294711

Tiina Stenvall, sihteeri, tiina.stenvall@valteri.fi 029 5335477