VIP-nätverkets svenskspråkiga webbsida har förnyats. Tack vare de olika ämnesflikarna har vi kunnat utöka den svenska informationen om VIP-nätverkets verksamhet och hoppas därtill att informationen nu ska vara lätt att hitta på vår hemsida. Bekanta dig med den nya webbsidan på adressen https://vip-verkosto.fi/sv. Du får gärna ge oss feedback genom att kontakta VIP-kontaktperson Josefin Svedin med förändrings- och förbättringsförslag.