VIP-verkoston ensimmäinen kausi (2018-2020) on päättymässä siirtyäkseen kohti vakiinnuttamisvaihetta.

VIP-kehittämistyö jatkuu sekä ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen että korjaavien palveluiden kehittämisenä.

VIP-verkoston aluetyötä tullaan jatkamaan. Samoin alueellisten ryhmien merkitys työn suunnittelussa vastaamaan paikallisia tarpeita nähdään tärkeänä.

Opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä avaa VIP-verkoston jatkosuunnitelmia eli vakiinnuttamisen edistymistä VIP-tietoiskuissa: https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/

Vakiinnuttamisen edistäminen on yhtenä tehtävänä opetus- ja kulttuuriministeriön 12.5.2020 asettamalla Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevalla työryhmällä.

Kiitoksemme yhteistyöstä ja rauhaisaa joulun aikaa,

Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330256, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Pirjo Koivula, Opetushallitus, puh. 0295331191, etunimi.sukunimi@oph.fi

Maj-Len Engelholm, Opetushallitus, puh 029 5331601 etunimi.sukunimi@oph.fi

Terhi Ojala sekä Inkeri Kekäläinen, Merja Koivisto, Johanna Sergejeff, Minna Sillanpää, Jaakko Viitasaari ja Misa Möller, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri etunimi.sukunimi@valteri.fi