Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och statsrådets beslut.

Gå till Utbildningsstyrelsens meddelanden via den här länken