Teemat

Sijoitetut lapset

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, mutta tämä ei aina toteudu.

Lue lisää

Teemat

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Lue lisää

Teemat

Koulua käymättömät lapset

Sellaisten lasten ja nuorten määrä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käymään omaa kouluaan, on lisääntynyt. Teemaryhmässä kehitetään ja jaetaan erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen, räätälöityjä opetusratkaisuja sekä monialaisen yhteistyön malleja.

Lue lisää