VIP-verkostossa tehdään erilaisten teemojen ympärille keskittyvää yhteistyötä. Kullakin teemaryhmällä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka suunnittelee ja koordinoi kehittämistyötä. Teemaryhmissä paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin sekä jaetaan kokemuksia ja tietoa monialaisen henkilöstön arjen työn avuksi. Teemaryhmät tuottavat myös erilaisia materiaaleja ja selvityksiä sekä järjestävät koulutuksia.

Yksi päättyneellä kaudella käsitellyistä teemoista oli koulua käymättömät oppilaat. Aiheen parissa työskennellyt ryhmä tuotti esimerkiksi erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Muita teemoja olivat toiminta-alueittain järjestettävä opetus sekä sijoitetut lapset. Nämä kaksi teemaryhmää jatkavat uudella kaudella.

Uutena teemaryhmänä aloitti keväällä 2021 käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten problematiikkaan perehtyvä ja heidän tarvitsemaansa tukea kehittävä ryhmä.

Teemat

Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret

VIP-verkoston uudessa teemaryhmässä etsitään ratkaisuja käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Lue lisää

Teemat

Sijoitetut lapset

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, mutta tämä ei aina toteudu.

Lue lisää

Teemat

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Lue lisää

Teemat

Koulua käymättömät lapset

Koulua käymättömien lasten teemaryhmä toimi kaudella 2018 – 2020. Teemaryhmän sivustolta löytyy edelleen aiheeseen liittyviä uutisia ja materiaaleja.

Teeman työtä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeessa.

Lue lisää