Vaatu ja vaativa konsultaatio

Vaativa konsultaatio

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee vaativaa ja moniammatillista tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Heillä voi olla esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- ja vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, autismia tai muita neuropsykiatrisia häiriöitä.

Useimmiten lähipalveluiden, kuten varhaiskasvatuksen tai koulun tuki riittää vahvistamaan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä koulupolun onnistumista. Vaativaa konsultaatiota voidaan hyödyntää silloin, kun lähipalveluiden moniammatillisen tuen muodot ovat jo käytössä ja silti lapsen tai nuoren tuen tarve jatkuu vahvana.

Vaativa konsultaatio on Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottama moniammatillinen konsultaatiopalvelu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisen tueksi erityisen vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa.

Vuoden 2021 aikana on määrä käynnistyä neljän Vaatu-toimijan tuottaman moniammatillisen konsultaatiopalvelun pilotointi esi- ja perusopetukseen. Konsultaation tarkoituksena on löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin sekä vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä.

Vaatu-toimijoiden yhteistyö

VIP-verkoston toiminnan tärkeä osa on vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden edustajien Vaatu-yhteistyö. Tällä tarkoitetaan Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen ja Valtion koulukotikoulujen ryhmää. Vaatu-työnyrkki suunnittelee ja koordinoi yhteistyötä kansallisesti. Työnyrkin muodostavat edellä mainittujen neljän toimijan ja tutkimuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajat. Kunkin viiden alueen Vaatu-toimijat vastaavat toteuttamisesta omalla alueellaan. Yhteistyöhön otetaan mukaan Osaamis- ja tukikeskus (OT).

Vaatu-toimijoiden esittelyvideot

Vaatu-toimijat eli Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukotikoulu tarjoavat ohjausta, konsultaatiota ja palveluja vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi.

Katso esittelyvideot

Kolmen vaativan erityisen tuen toimijan tilannekuva (2021)

Opetushallituksen julkaisu Sairaalaopetuksen, erityishuollon palveluiden yhteyteen sijoittuvien Elmeri-koulujen ja valtion koulukotikoulun yksiköiden tilannekuvasta. Selvitys on osa vaativan erityisen tuen VIP-verkostotoiminnan Vaatu-yhteistyötä.

Tutustu Opetushallituksen verkkosivuilla