Vaativa konsultaatio

Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottama konsultaatiopalvelu vaativaan erityiseen tukeen

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee vaativaa ja moniammatillista tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Heillä voi olla esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- ja vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, autismikirjoa tai muuta neurokirjoa.

Useimmiten lähipalveluiden kuten varhaiskasvatuksen tai koulun tuki riittää vahvistamaan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä siten koulupolun onnistumista.   Vaativaa konsultaatiota voidaan hyödyntää, kun lähipalveluiden moniammatillisen tuen muodot ovat jo käytössä ja silti lapsen tai nuoren tuen tarve jatkuu.

Vaativa konsultaatio on Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen ja Valtion koulukotikoulun (esittelyvideot alla) yhdessä tuottama moniammatillinen konsultaatiopalvelu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestämisen tueksi erityisen vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa. Konsultaatioon yhdistetään tarvittaessa myös Osaamis- ja tukikeskus (OT)- sekä muita ammattilaispalveluita.

Konsultaation ensisijaisena tarkoituksena on löytää yhdessä lähitoimijoiden kanssa ratkaisuja lapsen ja nuoren omaan ympäristöön sekä vahvistaa paikallista pedagogista tukea ja monialaista verkostoyhteistyötä.

Tämän palvelun on tarkoitus käynnistyä kevään 2021 aikana – sivua täydennetään jatkuvasti

Keitä ovat Vaatu-toimijat?

Vaatu-toimijat eli Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukotikoulu tarjoavat ohjausta, konsultaatiota ja palveluja vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi.

Katso esittelyvideot

Kolmen vaativan erityisen tuen toimijan tilannekuva (2021)

Opetushallituksen julkaisu Sairaalaopetuksen, erityishuollon palveluiden yhteyteen sijoittuvien Elmeri-koulujen ja valtion koulukotikoulun yksiköiden tilannekuvasta. Selvitys on osa vaativan erityisen tuen VIP-verkostotoiminnan Vaatu-yhteistyötä.

Tutustu Opetushallituksen verkkosivuilla