Vaatu ja vaativa konsultaatio

Vaativa konsultaatio

Vaativa konsultaatio -palvelu ei jatku syksyllä 2023. Luotua verkostoa ylläpidetään Vaatu-toimijoiden yhteistyöllä. Toimijoiden omat konsultaatiot ovat käytettävissä.

Mitä vaativa konsultaatio on?

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee oppimiseensa ja kuntoutumiseensa vaativaa moniammatillista tukea. Lähipalvelut eivät aina riitä turvaamaan kasvua, kehitystä, oppimista ja koulupolkua. Mikäli lapsen tai nuoren tarve jatkuu vahvana lähipalveluiden ja monipuolisen tuen käytöstä huolimatta, on mahdollista hyödyntää Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa vaativan konsultaation palvelua.

Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin. Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Lue lisää Vaatu-toimijoiden konsultaatiopalveluista

Vaatu-verkosto esittäytyy

Oheisella videolla Vaatu-toimijat esittäytyvät ja kertovat vaativaan erityiseen tukeen liittyvästä erityisosaamisestaan.

VIP-verkoston Vaatu-toimijoita ovat Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukotikoulut.

Katso video

Tulosta tästä itsellesi Vaatu-kirjanmerkki

Vaatu-toimijoiden yhteistyö

VIP-verkoston toiminnan tärkeä osa on vaativan erityisen tuen opetusyksiköiden edustajien Vaatu-yhteistyö. Tällä tarkoitetaan Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen ja Valtion koulukotikoulujen ryhmää. Vaatu-työnyrkki suunnittelee ja koordinoi yhteistyötä kansallisesti. Työnyrkin muodostavat edellä mainittujen neljän toimijan ja tutkimuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajat. Kunkin viiden alueen Vaatu-toimijat vastaavat toteuttamisesta omalla alueellaan. Yhteistyöhön otetaan mukaan Osaamis- ja tukikeskus (OT).

Vaatu-toimijoiden esittelyvideot

Vaatu-toimijat eli Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukotikoulu tarjoavat ohjausta, konsultaatiota ja palveluja vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi.

Katso esittelyvideot

Kolmen vaativan erityisen tuen toimijan tilannekuva (2021)

Opetushallituksen julkaisu Sairaalaopetuksen, erityishuollon palveluiden yhteyteen sijoittuvien Elmeri-koulujen ja valtion koulukotikoulun yksiköiden tilannekuvasta. Selvitys on osa vaativan erityisen tuen VIP-verkostotoiminnan Vaatu-yhteistyötä.

Tutustu Opetushallituksen verkkosivuilla