VIPU-toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeitse toukokuussa 2021 kuntia nimeämään kaksi VIPU-yhdyshenkilöä: oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavan sekä opiskeluhuollon palveluita edustavan henkilön. Kaksikielisissä kunnissa toivottiin otettavan huomioon molempien (suomi, ruotsi) kielten edustus. Elokuussa 2021 pyyntö kohdistettiin myös yksityisille perusopetuksen järjestäjille sekä yliopistojen harjoittelukouluille.

VIPU-yhdyshenkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien sekä muiden opetuksenjärjestäjien välillä ja osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin. VIPU-yhdyshenkilöt tuovat kuntien ja koulujen kehittämistarpeita VIP-verkoston toimijoille tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten. VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa ja heille järjestetään maksuttomia tilaisuuksia ja webinaareja.

Yhdyshenkilöiden tehtävänä on mm. tiedottaa omissa kunnissaan ja työyhteisöissään VIP-verkoston tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämästä täydennyskoulutuksesta, kehittämistyöstä ja materiaaleista sekä kehittää ja ideoida yhteistyön muotoja omassa alueellisessa VIPU-yhdyshenkilöiden verkostossaan.

Toiminta käynnistyi toukokuussa 2021 kansallisella webinaarilla ja syksyn 2021 sekä vuoden 2022 aikana VIPU-yhdyshenkilöille järjestetään myös alueellisia ja maakunnallisia tilaisuuksia heidän keskinäisen verkostoitumisensa mahdollistamiseksi.

Mikäli kunta tai muu opetuksenjärjestäjä ei ole vielä nimennyt edustajiaan, onnistuu se tämän linkin kautta.

Kansallisten tilaisuuksien materiaalit: VIPU

VIPU-tilaisuudet 11/2021

Teemoina mm. Opiskeluhuollon ajankohtaiset terveiset, Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän esittely

Katso materiaalit