VIPU-toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeitse toukokuussa 2021 kuntia nimeämään kaksi VIPU-yhdyshenkilöä: oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavan sekä opiskeluhuollon palveluita edustavan henkilön. Kaksikielisissä kunnissa toivottiin otettavan huomioon molempien (suomi, ruotsi) kielten edustus. Elokuussa 2021 pyyntö kohdistettiin myös yksityisille perusopetuksen järjestäjille sekä yliopistojen harjoittelukouluille.

VIPU-yhdyshenkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien sekä muiden opetuksenjärjestäjien välillä ja osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin. VIPU-yhdyshenkilöt tuovat kuntien ja koulujen kehittämistarpeita VIP-verkoston toimijoille tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten. VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa ja heille järjestetään maksuttomia tilaisuuksia ja webinaareja.

Yhdyshenkilöiden tehtävänä on mm. tiedottaa omissa kunnissaan ja työyhteisöissään VIP-verkoston tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämästä täydennyskoulutuksesta, kehittämistyöstä ja materiaaleista sekä kehittää ja ideoida yhteistyön muotoja omassa alueellisessa VIPU-yhdyshenkilöiden verkostossaan.

VIPU-yhdyshenkilöiden tehtävänkuvaus

VIP-verkoston esittelydiat löydät täältä

Tästä voit ladata käyttöösi VIP-verkoston logon

Toiminta käynnistyi toukokuussa 2021 kansallisella webinaarilla ja syksyn 2021 sekä vuoden 2022 aikana VIPU-yhdyshenkilöille järjestetään myös alueellisia ja maakunnallisia tilaisuuksia heidän keskinäisen verkostoitumisensa mahdollistamiseksi.

Mikäli kunta tai muu opetuksenjärjestäjä ei ole vielä nimennyt edustajiaan, onnistuu se tämän linkin kautta.

Malleja käytänteistä

VIP-verkostossa tuetaan osaamisen jakamista.

Aina pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Osaamisen jakaminen ja toisilta ammattilaisilta oppiminen toimii parhaimmillaan voimavarana vaativan erityisen tuen teemojen parissa työskenteleville.

Kutsumme VIPU-yhdyshenkilöitä jakamaan yhteisössä, kunnassa tai alueella kehitettyjä käytänteitä, jotka tukevat monialaisen yhteistyön kehittämistä, toimintakulttuurin muutosta ja osaamisen vahvistamista eli VIP-verkoston tavoitteita.

Tarjotkaa käytännettä alla olevan linkin kautta.

Julkaistavaksi hyväksytystä käytänteestä maksaa VIP-verkosto 250 euron palkkion. Opetushallitus lähettää laskuttajalle turvaviestinä palkkiolaskulomakkeen ja ohjeistuksen.

Jaa käytänne

Tutustu jaettuihin käytänteisiin

Sivut päivittyvät käytänteiden tarjonnan mukaisesti.

Kansallisten tilaisuuksien materiaalit: VIPU

Alueelliset VIPU-tilaisuudet 5/22

Teemoina mm. Sote uudistus etenee - opiskeluhuollon muuttuva lainsäädäntö (luettavissa 3.6.2022 saakka), Yhdessä! Näkökulmia yhteisölliseen hyvinvointityöhön / Tillsammans! Synvinklar på gemenskapsfrämjande välbefinnandearbete (luettavissa 3.6.2022 saakka), VIP-verkosto - Toiminta-alueittain järjestettävä opetus-teemaryhmä

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet OYS

Teemoina mm. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet KYS

Teemoina mm. Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet TYKS

Teemoina mm. Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet TAYS

Teemoina mm. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet HYKS

Teemoina mm. Uusimaa, Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Katso materiaalit

Maakunnalliset VIPU-tilaisuudet 15.3.-31.3.2022

Teemoina mm. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 - Uudistukset, Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 - Centrala förändringar, Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyön terveiset VIP-toimijoille

Katso materiaalit

Kansallinen VIPU-tilaisuus 18.1.2022

Teemoina mm. Oikeus oppia – laadun ja tasa-arvon ohjelma; tuen ja inkluusion kehittäminen keskiössä, VIP-alueyhdyshenkilöiden päätössanat

Katso materiaalit

VIPU-tilaisuudet 11/2021

Teemoina mm. Opiskeluhuollon ajankohtaiset terveiset, Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän esittely

Katso materiaalit