Kuntayhteistyö vahvistuu uudella kaudella

Uudella toimintakaudella aluetyön tärkeä painopiste on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. OKM kutsuu kaikista kunnista kaksi yhteyshenkilöä VIP-verkoston työhön. Nämä VIPU-henkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien välillä sekä osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin. Verkosto tukee ja ohjaa alueensa kouluja ja opettajia vaativan erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä järjestää täydennyskoulutusta. (Tietoa täydennetään myöhemmin.)

VIPU-toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeitse toukokuussa 2021 kaikkia kuntia nimeämään kaksi yhdyshenkilöä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston ns. VIPU-yhdyshenkilöiksi, joista toinen henkilö on oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaava henkilö ja toinen opiskeluhuollon palveluita edustava. Kaksikielisissä kunnissa toivotaan otettavan huomioon molempien (suomi, ruotsi) kielten edustus.

Mikäli kuntanne ei ole vielä nimennyt edustajiaan, onnistuu se tämän linkin kautta.

VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa, heille järjestetään maksutonta kansallista ja alueellista koulutusta, erilaisia tilaisuuksia ja webinaareja. VIPU-henkilöt tuovat kuntien ja koulujen kehittämistarpeita tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten.