Bästa aktör som jobbar med barn och unga!

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsens VIP-nätverk för krävande särskilt stöd (www.vip-verkosto.fi) kartlägger skolfrånvaron i årskurs 7–9. Kartläggningen förverkligas av Jyväskylä Universitets fakultet för pedagogik och psykologi.

Undersökningen genomförs eftersom det behövs en bättre och noggrannare bild av skolfrånvaron i Finland. Information som samlas in via undersökningen kan utnyttjas i riktlinjedragningen av utvecklingsarbetet och finansieringen. Samtidigt utreds fortbildningsbehovet och fungerande praxis som redan finns till förfogande. Kartläggningen hjälper även till att styr forskningsarbetet så att det motsvarar skolans behov.

Kartläggningens centrala del är ett kort frågeformulär riktat till professionella, t.ex. till speciallärare och elevhandledare samt till övriga personer som jobbar med elever i högstadieåldern som inte går i skola.

Ifall du inte själv jobbar i årskurs 7–9, kan du vänligen vidarebefordra detta meddelande till din kommuns högstadieskolor om du tror att detta meddelande inte når dem på annat sätt!

Det tar ca 10–20 minuter att svara på undersökningen och vi hoppas att du svarar på den så fort som möjligt, senast 31.1.2020.

I undersökningen utvärderas skolfrånvaro antingen på den enskilda elevens nivå (anonymt) eller i allmänhet, samt de metoder som används i din skola.

Länk till undersökningen: https://link.webropolsurveys.com/S/0F612ED88123C9F9

 

Tack för din hjälp!

 

Med vänliga hälsningar,

Jussi Pihkala, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet

Pirjo Koivula, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Sami Määttä, doktorand, avdelningen för psykologi, Jyväskylä Universitet