Mobbning innebär att en och samma elev förorsakas skada eller förolämpas vid upprepade tillfällen och att den eller de som mobbar gör det avsiktligt. Kännetecknande för mobbning är maktutövning där den som blir utsatt har svårt att försvara sig mot den eller dem som mobbar. Mobbning sker även på nätet och då undervisningen ordnas på distans kan forumet för mobbningen vara digitala lärplattformar som används i undervisningen.

Gå till Utbildningsstyrelsens sidan via den här länken.