Suomen yläkoulussa on vähintään 4000 oppilasta (noin 2-3 % kaikista yläkoululaisista), joiden poissaolot selkeästi vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään siten, että koulun täytyy tehdä erityisjärjestelyjä.

Opetushallituksen rahoittaman erityisen tuen VIP-verkoston Kouluakäymättömyys Suomessa –tilannekartoituksessa selvitettiin yläkoulun oppilaiden kouluakäymättömyyttä. Kartoituksessa kysyttiin koulujen henkilökunnan näkemyksiä aiheesta lukuvuonna 2019-2020. Kyselyyn vastanneista suurin osa arvioi kouluakäymättömien oppilaiden määrän kasvaneen.

Lue lisää tilannekartoituksesta tästä!