VIP-nätverkets temagruppen kring undervisning enligt verksamhetsområde har nyligen publicerat en ny handbok: Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområde i den grundläggande utbildningen

I handboken beskrivs innehåll och förfaringssätt i undervisning enligt verksamhetsområde. Därtill redogörs för pedagogiska och administrativa dokument och beslut.  I handboken tar man också en titt på alternativ efter den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig med den nya handboken på temagruppens sidor med material!

Länk: Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområde i den grundläggande utbildningen