Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.11.2020:

”Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti. Esityksellä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi, jotta opetusta olisi mahdollista järjestää turvallisesti vallitsevassa koronavirustilanteessa. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan hallituksen esityksen.”

Lue koko tiedote okm:n verkkosivuilta