Armollisuutta ja huolenpitoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.4.2020 13.12
Kolumni

Koronavirus on lyhyessä ajassa ajanut niin maailmantalouden kuin suomalaisen yhteiskunnan ennennäkemättömään tilanteeseen. Poikkeusoloja ei ole koskaan rauhan oloissa aikaisemmin julistettu, eikä mikään hallitus ole aikaisemmin joutunut rajoittamaan tällä tavalla perusoikeuksia ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Me olemme kaikki uuden edessä. Normaalioloissa opetusministerin tehtävä ei ole ohjata lapsia pois koulusta etäopetuksen pariin, vaan suojata ja turvata jokaisen lapsen yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen opetukseen. Yhtä lailla yksikään opetus- ja kulttuuriministeriön osaavista virkamiehistä ei ole koskaan aikaisemmin joutunut kirjoittamaan asetusta, jolla keskeytetään lähiopetus lähes kokonaan suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Poikkeusoloissakin meidän vahva tavoitteemme on kuitenkin turvata jokaisen lapsen, nuoren ja opiskelijan oikeus oppia.

Korona vaikuttaa tällä hetkellä meidän jokaisen elämään. Poikkeuksellinen tilanne vaatii paljon niin pieniltä koululaisilta kuin heidän vanhemmiltaan, varhaiskasvatuksen ammattilaisilta, opiskelijoilta sekä opettajilta ja muilta opetusalan työntekijöiltä. Kerroimme maanantaina 30.3., että hallitus esittää rajoitustoimien jatkamista ainakin 13.5. asti. Hallitus noudattaa terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita lähikontaktien vähentämisestä koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Varaudumme opetus- ja kulttuuriministeriössä myös siihen vaihtoehtoon, että koululaiset eivät pääse enää lainkaan palaamaan kouluun tämän kevätlukukauden aikana, ja teemme valmisteluja, jotta kenenkään valmistuminen ei tästä syystä vaarantuisi.

Suomessa siirryttiin etäopetukseen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin käytännössä päivässä. Moni opetusalan ammattilainen on ollut hämmästynyt siitä, kuinka sujuvaa siirtyminen kaikesta huolimatta on ollut. Suomalainen koulutusjärjestelmä on taas näyttänyt vahvuutensa ja suomalaiset kasvattajat rautaisen ammattitaitonsa. Hallituksen periaatteellista linjausta siitä, että opetusta ei keskeytetä, vaan sitä jatketaan poikkeuksellisin järjestelyin, on myös pidetty tärkeänä osoituksena koulutuksen arvostuksesta koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tilanne on kuitenkin myös raskas ja epävarmuus poikkeustilanteiden kestosta aiheuttaa huolta kouluissa ja kodeissa. Se on täysin ymmärrettävää. Kukaan ei vielä osaa sanoa tarkasti kuinka kauan rajoituksia joudutaan jatkamaan.

Arvoisat opettajat, koulunkäynninohjaajat, rehtorit, varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja kaikki te, jotka teette töitä lasten hyvinvoinnin ja kasvun eteen. Kiitos.

Moni teistä pohtii juuri nyt omaa jaksamistaan, omaa ja omaisten terveyttä, sekä sitä, miten etä- ja lähiopetus voidaan yhdistää. Nämä ajatukset ja huolet ovat täysin ymmärrettäviä.

Tällaisena aikana on tärkeä muistaa armollisuus niin itselleen kuin muille. On ymmärrettävä, ettei opetusta ole mahdollista järjestää aivan samalla tavalla kuin normaalioloissa. On huolehdittava siitä, että oma työkuorma ei kasva liian suureksi, ja että vastuita jaetaan eri opettajien kesken. Koulussa voidaan rehtorin johdolla päättää opetusryhmien muodostamisesta ja opettajien normaalista poikkeavasta työnjaosta esimerkiksi osoittamalla eri opettajille vastuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta.

Opetusjärjestelyjen yhteydessä pitää ottaa huomioon myös koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen. On tärkeää, että opetuksen järjestäjät ohjeistavat kouluja opetusryhmien muodostamisessa, opettajien välisestä työnjaossa ja turvallisissa toimintatavoista opetusjärjestelyissä.

Hyvät opettajat

Suomalaiset ovat yksi maailman koulutetuimmista kansoista, ja juuri koulutus auttaa meitä selviämään tilanteesta. Kriisistä selvitään yhdessä, kaikki oman vastuumme kantaen. Monet ovat huolissaan siitä, miten niiden oppilaiden käy, joiden perheissä on ollut vaikeaa jo ennen koronaa. Tavoite on, että poikkeusolojen vaikutus kouluissa jää mahdollisimman pieneksi myös pitkällä tähtäimellä. Varaudumme tukitarpeiden kasvuun tämän ajanjakson jälkeen. Hallitus ja minä itse teemme kaikkemme, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi tasavertaiset ja laadukkaat mahdollisuudet oppia ja opiskella – poikkeusaikana ja sen jälkeen.

Vallitseva tilanne edellyttää meiltä kaikilta huolenpitoa toisistamme. Kun emme voi olla fyysisesti samassa paikassa, on entistä tärkeämpää muistaa kysyä toisen kuulumisia puhelimitse, netitse tai vaikkapa lähettämällä kirje tai postikortti.

Toivotan voimia ja jaksamista arvokkaaseen työhönne. Kuten vaikeina aikoina ennenkin, selviämme tästä yhdessä. Me emme jätä ketään yksin.

Paljon voimia ja ennen kaikkea kiitokset kaikille opetusalan ammattilaisille. Me kaikki arvostamme työtänne. Pidetään huolta toisistamme.

Li Andersson

Opetusministeri