Barn som deltar i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning, elever som omfattas av förlängd läroplikt och elever som deltar i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen, det vill säga elever som har rätt till och som deltar i närundervisning, är fortfarande berättigade att få undervisning och stöd i sin helhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Gå till Utbildningsstyrelsens meddelanden via den här länken