Kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen – vahvistu monialaisuudesta!

Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta Sote-akatemia saattaa koulutuksen kautta yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

Sote-akatemian koulutukset kohdentuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatus- ja opetuspalveluissa ja niiden yhdyspinnoilla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen.

Lue lisää: https://sites.utu.fi/sote/