Oppaan pohjana on VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän työ. Teemaryhmä on toiminut syksystä 2021 alkaen, ja työ jatkuu vuoden 2022 loppuun. Oppaan on teemaryhmän tukemana koonnut ja kirjoittanut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) koordinoima projektiryhmä.

Tutustu oppaaseen OPH:n sivuilla.