Hei sinä kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelevä ammattilainen, haluatko vahvistaa hyvinvointiosaamistasi?

Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä 5 op -henkilöstökoulutus on Sote-akatemian koulutustarjonnassa lukuvuonna 2022-2023. Maksuttomalla verkkokoulutuksella vahvistetaan kaikkien kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulutuksen teemoja ovat osallisuus lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä, hyvinvointia vahvistavat toimintatavat sekä psykososiaalinen hyvinvointi turvallisen arjen mahdollistajana. Lisäksi koulutuksessa syvennytään hyvinvoinnin vahvistamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ammattilaisten monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Koulutussisällöt ja -tehtävät nivoutuvat suoraan osallistujan omaan työhön ja työyhteisön kehittämistarpeisiin.

Ilmoittautumisaika on 1.1.2022-31.12.2022.

Lue lisää: https://sites.utu.fi/sote/koulutus/yhteisen-hyvinvointiosaamisen-kehittaminen-kasvatus-ja-oppimisyhteisoissa/