THL kartoittaa lastensuojelun laitosten ja ammatillisten perhekotien toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on valmistellut laajassa yhteistyössä kyselykokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tuottaa ajantasainen kuva lastensuojelun ympärivuorokautista palvelua tuottavista yksiköistä.

Siirry THL:n tiedotteelle tästä linkistä