VIP-verkoston toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmä on julkaissut juuri uuden oppaan: Kaikki oppii! Pidennetty oppivelvollisuus ja oppimisen mahdollisuudet 

Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa huomioitavista asioista, kun suunnitellaan vaikeasti vammaisen tai vakavasti sairaan lapsen koulupolkua. Opas on suunnattu huoltajille, kuntoutustyön ja terveydenhoidon ammattilaisille, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstölle.

Tutustu oppaaseen teemaryhmän materiaalisivustolla