TUVET-hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa vaativaan erityiseen tukeen. Hankkeen tutkijoiden Elina Taljan ja Riikka Iisakan kokoamat tuoreet kirjallisuuskatsaukset ovat nyt maksutta saatavilla TUVET-hankkeen kotisivuilla.

Linkit TUVET-materiaalipankkiin:

Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät (PDF) Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.

Osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät (PDF) Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020.

TUVET-hanke tukee VIP-verkoston toimintaa. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.