TUVET-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, jonka toimintakausi on 2019-2021. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopistoHelsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Hanke tukee kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa.

TUVET-hanke kehittää opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista. Kehittämistyötä tehdään mm. tuottamalla tutkimusperustaista tietoa ja täydennyskoulutusta vaativan erityisen tuen parissa työskenteleville toimijoille. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sisältöjä ja malleja vaativaan erityiseen tukeen ja siihen liittyvään moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opettajankoulutukselle ja täydennyskoulutukselle.

Lisäksi hanke järjestää vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville toimijoille maksutonta täydennyskoulutusta koko toimintakauden ajan. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät (vaativan erityisen tuen) moniammatilliset toimijat.

TUVET-nettisivuilta www.tuvet.fi löytyy lisätietoa muun muassa hankkeen tutkimuksesta ja koulutuksista. Hankkeen etenemistä voi seurata kuukausittain päivittyvästä TUVET-blogista sekä seuraamalla hankkeen sosiaalista mediaa. Hanke näkyy sosiaalisessa mediassa: www.facebook.com/TUVEThanke ja www.twitter.fi/TUVEThanke.

Ilmoittautuminen hankkeen maksuttomiin täydennyskoulutuksiin: www.tuvet.fi/ilmoittautuminen.