Very Important Person, VIP, står för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Dessa elever studerar till exempel i kommunala och privata specialskolor, i sjukhusundervisning, i skolor inom Valteri center för lärande och kompetens, i skolor som ordnar undervisning enligt verksamhetsområde eller i statliga skolhem. Inom det nationella utvecklingsarbetet i VIP-nätverk är syftet att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.

Syftet med webbinariet är att ge insyn i ordnandet av krävande särskilt stöd på kommunal och regional nivå på svenska, ge möjligheter att skapa nätverk och därmed fortsätta utveckla det krävande särskilda stödet i den egna regionen. Under dagen ges information om nuläget i det nationella VIP-nätverksarbetet. Forskningsresultat samt inlägg av sakkunniga presenteras.

Målgruppen är bildnings-, social- och hälsovårdspersonal som i sitt arbete fattar beslut som påverkar vardagen för barn- och ungdomar med krävande särskilt stöd och som har det gemensamma uppdraget att utveckla det krävande särskilda stödet i Svenskfinland. Det är önskvärt att medlemmarna i kommunens styrgrupp för elevvården och i elevvårdsgrupper inom den grundläggande utbildningen samt i anslutning till stöd inom småbarnspedagogiken deltar.

Det rekommenderas att deltagare från alla berörda förvaltningsområden i kommunen deltar. Vänligen dela inbjudan till kommunens/stadens svenskspråkiga social- och hälsovårdssektor.

Obs. Anmälningen har tagit slut.

En länk till webbmötesrummet i Adobe Connect sänds till deltagarna ett par dagar på förhand och samtidigt ges instruktioner gällande uppkopplingsalternativ.

Maj-Len Engelholm
undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen

Misa Möller
handledande lärare
Svenskspråkig kontaktperson för VIP-nätverket
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Program

09.30 Välkomstord och introduktion
Misa Möller, kontaktperson för VIP på svenska, Maj-Len Engelholm, undervisningsråd

09.50 Utbildningsstyrelsens hälsning
Kurt Torsell, direktör, Svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen

10.20 Krävande särskilt stöd – uppfylls barnets rättigheter?
Elina Pekkarinen, barnombudsman

11.00 Paus

11.10 Ungdomspsykiatrins perspektiv – barns och ungas mående, vårdsystem och
samarbete med skolor
Kim Kronström, överläkare, ÅUCS Ungdomspsykiatri

12.00 Lunch

13.00 Modeller för mångprofessionellt VIP-arbete i praktiken
Åsa Snickars, utbildningsdirektör och Helena Isuls, speciallärare, Närpes stad
Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef, Esbo stad

14.00 Krävande särskilt stöd – ett erfarenhetsperspektiv

14.30 Avslutningsord
Jan Weckström, vice rektor, Statens skolhem Lagmansgården

14.45 Webbinariet avslutas

Webbseminariet är avgiftsfritt. Förändringar i programmet är möjliga.

Brochyr