KUTSU OYS -alueen VIP-verkostopäivään 8.10.2020!

VIP-OYS alueen Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen verkostopäivä järjestetään 8.10.2020 klo 9.00 – 15.00 etäyhteydellä.

Verkostopäivän aiheena on varhaiskasvatus ja perhe.

Verkostopäivä on tarkoitettu laajasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, oppilashuollon ja erityisesti perheiden parissa työskentelevälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Lisäksi kaikki jo aiemmin alueellisessa VIP-työskentelyssä mukana olleet ovat tervetulleita!

Huom. Ilmoittautuminen on päättynyt.

OHJELMA 8.10.2020

9.00  Tervetuloa! VIP-verkoston tilannekatsaus
Opetus- ja kulttuuriministeriön videotervehdys
Mitä VIP-kehittämistyössä on tehty ja missä mennään nyt?
VIP vakiinnutetaan vuodesta 2021 alusta, miten?
OKM / Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa työryhmä
Jaakko Viitasaari, VIP-OYS -alueen yhdyshenkilö/rehtori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

9.30 VIP-verkoston kehittämistyön esittelyä
Vaativa konsultaatio varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
Maria Laiho, ohjaaja opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä
Anuliisa Kemppainen, ohjaava perhetyön asiantuntija, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

10.00  Tauko

10.15 Varhaiskasvatus, perhe ja perhekeskus –yhteistyön kehittäminen

Varhaiskasvatuksen ja perheen yhteistyö
Minna Vuolukka, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä
Anuliisa Kemppainen, ohjaava perhetyön asiantuntija, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

Perhekeskustoimintamallin esittely, varhaiskasvatuksen ja perhekeskusten yhteistyö
Suvi Helanen, hankekoordinaattori, POPsote

11.30 Lounas

12.30 Työpajatyöskentelyä
Saman alueen eri hallintokuntien avainhenkilöiden ryhmätyöskentely
Palvelupolun kuvaus varhaiskasvatuksesta perhekeskukseen.
Millaisia toimivia käytänteitä ja kehittämistarpeita varhaiskasvatuksen, perheen ja perhekeskuksen yhteistyössä on?
Kirjataan palvelupolun keskeiset avainhenkilöt yhteistietoineen.

15.00 Verkostopäivä päättyy

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!