Målet med nätverksdagen är att förstärka det tidiga stödets betydelse – även som förebyggande insats. Under mötet lyfts småbarnspedagogik samt uppmärksammandet och stödjandet av föräldrar/försörjare speciellt fram. Meningen är att även den här gången bygga nätverk och sammankoppla aktörer inom området för krävande särskilt stöd till varandra.

 

9.30 Välkommen!

Tiina Erkkilä-Wahtera, ordförande för kärngruppen i HUCS-området

9.45 Ofta förekommande frågor (FAQ) kring lagen om grundläggande utbildning samt om lagen om småbarnspedagogik

Esko Lukkarinen, undervisnings- och kulturverksamhetsledare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

10.45 Paus

11.00 HUCS Varhain

Maj-Britt Ennevaara, sjukskötare, HUCS och Sami Kinnunen, sjukskötare, HUCS

Att bemöta barns aggression inom småbarnspedagogik – verktyg för förebyggandet och bemötandet av känslotillstånd

Heidi Kiljunen, speciallärare i småbarnsfostran, Helsingfors

12.00 Lunch

13.00 Mentalisation i föräldraskapet

Miriam Kalland, professor inom småbarnspedagogik, barnpsykoterapeut, Helsingfors Universitet

14.00 Familjecenter och utveckling inom HUCS område

Jaana Iivonen, servicechef, barn- och ungdomstjänster, Lovisa stad

14.30 TUVET-hälsningar

 Merja Mannerkoski, KM projektforskare ja Mirva Poikola, KM projektforskare

15.00 Sammanfattning

15.15 Tack för dagen

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!

 

Broschyr

 

BAKGRUNDSMATERIAL och länkar:

www.vip-verkosto.fi

https://kasvuntuki.fi/

https://stm.fi/lapsistrategia

https://minedu.fi/varhaiskasvatus-ukk

https://minedu.fi/laatuohjelmat

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-668-3

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-664-5

https://soteuudistus.fi/etusivu

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/osaamis-ja-tukikeskukset-ot-