VIP-verkostoon kuuluu kolme kansallista teemaryhmää, joiden tavoitteena on koota yhteen aiheesta kiinnostuneita toimijoita, tutkimuksia ja selvityksiä sekä erilaisia kokeiluja, malleja ja menetelmiä. Tarkoituksena on kansallisesti ja alueellisesti edistää muun muassa toimivia innovatiivisia käytänteitä ja vaikuttavia interventioita sekä organisoida esimerkiksi täydennyskoulutuksia tai tutkimuksia. Kansallista kehittämistyötä suunnittelevat ja koordinoivat kutsutut moniammatilliset asiantuntijatiimit ja sitä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Sijoitetut lapset -teemaryhmä on toiminut kesäkuusta 2019

Teemaryhmä kokoustaa noin kerran kuukaudessa joko etäyhteyksin tai livenä Helsingissä. Teemaryhmän tavoitteena on muun muassa julkaista tietoiskut traumatisoituneen lapsen kohtaamisesta ja erityistarpeista sekä sijoitettujen lasten sivistyksellisistä oikeuksista VIP-verkoston sivuilla (www.vip-verkosto.fi)

Ryhmän yhtenä tehtävänä on myös järjestää teemaan liittyviä tapahtumia, jollainen oli marraskuussa 2019 järjestetty MindMe- koulutukseen liittyvä seminaari Jyväskylässä. Seuraava maksuton tapahtuma on 25.3.2020 kouluakäymättömien –teemaryhmän kanssa yhteistyössä järjestettävä Don´t give up on us -kokoontumisajot Helsingissä. Ohjelma julkistetaan tammikuun lopussa VIP:n nettisivuilla. Tervetuloa mukaan!

Kiinnostavia tuloksia kyselystä

Teemaryhmä on selvittänyt pienimuotoisella kyselyllä yksityisistä- ja julkisista lastensuojelulaitoksista, ammatillisista perhekodeista ja perhehoidon toimijoilta sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että yhteistyö sijoituspaikan ja koulun välillä sujuu pääosin hyvin tai erinomaisesti. Lasten ja nuorten koulunkäyntiä sujumista tukee arjessa yksilöllinen tuki koulussa sekä sujuva tiedonkulku ja joustava yhteistyö. Vastausten mukaan koulunkäynnin sujumista haastavat muun muassa opettajien ennakkoasenteet ja oppilaiden leimaaminen häiriköksi. Kyselyn tulokset vahvistivat teemaryhmän keskusteluissa esille nousseita ajankohtaisia kysymyksiä, joita ovat muun muassa eri hallintokuntien toimijoiden yhteistyö ja vastuut, monialaisten kokousten käytänteiden sekä rahoitusasioiden selkiyttäminen, tiedonsiirto- ja salassapitosäännökset, oppilaan opetuksen järjestäminen, sen ennakkosuunnittelu sekä kunnan velvollisuudet niissä.

Ryhmään kuuluvat Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, Tarja Heino, tutkimusprofessori, Pirjo Koivula opetusneuvos, Tiina Korpela-Liimatainen, johtava rehtori, Laura Nyyssönen (tilalla Katariina Korhonen) lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija, Mia Tapiola, lastenpsykiatri, Christine Välivaara kehittämispäällikkö sekä Jussi Pihkala, opetusneuvos.