Opetushallituksen raportissa VIP-verkosto 2018–2020 kuvataan keväällä 2018 käynnistyneen ensimmäisen kolmivuotisen kauden toimintaa. VIP-verkoston kehittämistyössä painottui kaksi kärkeä: ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä vaativan erityisen tuen monialainen tuki. VIP-verkosto toimii kansallisella tasolla ja alueellisesti viidellä yhteistoiminta-alueella sekä kehittäen eri teemoihin liittyvää tukea. VIP-verkostotyö kattaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän päättämät keskeiset tavoitteet kehittämis- ja yhteistyöverkostojen perustamiseksi olivat monialaisen yhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurin muutokset, osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa. VIP-verkosto järjesti seminaareja, webinaareja ja erilaisia täydennyskoulutuksia, sekä julkaisi erilaisia ohjaus- ja tukimateriaaleja, tilausselvityksiä ja tietoiskuja.

Lue lisää:  VIP-verkosto 2018–2020