Järjestöt ja VIP

15.10.2018 — Tiedotteet

Alla 9.10.2018 järjestetyn vaativaan erityiseen tukeen liittyvien valtakunnallisten järjestöjen sekä...

Opetushallitus - Valtionavustukset

11.10.2018 — Tiedotteet

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- j...

Autismiymmärrys 16.10.2018

8.10.2018 — KYS

Avoin luento- ja keskustelutilaisuus jossa käydään läpi uusin tieto ja mitä se meille tarkoittaa ...

Yle: Koulua käymättömien määrä kasvaa – avun ammattilaiset tiivistävät yhteistyötään ja lupaavat lopettaa pallottelun

5.10.2018 — Tiedotteet

Yle uutisoi VIP-verkoston toiminnasta. "Viiltelyä, riehumista ja oppilaita, jotka eivät tule kouluu...

Tiedote vaativaan erityiseen tukeen liittyville järjestöille

24.9.2018 — Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät vaativaan erityiseen tukeen liittyvien ...

Ydinryhmät alueellisen kehittämisen moottoreiksi

17.9.2018 — Tiedotteet

VIP-verkoston kansallinen ohjausryhmä vahvisti kokouksessaan 7.9.2018 alueellisten ydinryhmien kokoo...

Valteri-blogi: Onko myös kehitysvammaisella oppilaalla oikeus jokapäiväiseen opetukseen?

11.9.2018 — Tiedotteet

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän työskentelyn yhteydessä tuli ilmi hälyttäviä tapauksia, joi...

Helsingin yliopiston Elina Kontun ajatuksia vaativasta erityisestä tuesta

31.8.2018 — HYKS

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/lapsella-on-oikeus-opetukseen-kunnostaan-riippumatta-nyt...

Behovet av gemensamt arbete lyftes fram vid VIP-nätverkens regionala träffar

29.5.2018 — Tiedotteet, VIP-nätverket

De regionala träffarna för VIP-nätverken för krävande särskilt stöd inleddes i april i Tammerfors, H...