Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

7.5.2020 — VIP-nätverket

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under ...

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning i samband med distansundervisningen?

22.4.2020 — VIP-nätverket

Mobbning innebär att en och samma elev förorsakas skada eller förolämpas vid upprepade tillfällen oc...

Elev- och studerandevård och välbefinnande i undantagssituationen

20.4.2020 — VIP-nätverket

På Utbildningsstyrelsens sida har man samlat material som stöd för elev- och studerandevården och vä...

Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruset fortsätter fram till den 13 maj 2020

14.4.2020 — VIP-nätverket

Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och st...

VIP i Svenskfinland – som på Strömsö?

9.4.2020 — VIP-nätverket

VIP i Svenskfinland – som på Strömsö? Barn och ungdomar i behov av krävande särskilt stöd finns ock...

Ordnande av stöd i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållandena från och med 14.4.2020

7.4.2020 — VIP-nätverket

Barn som deltar i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, e...

Genomförande av bedömningen i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållanden

6.4.2020 — VIP-nätverket

Det görs inga ändringar i bedömningen i den grundläggande utbildningen på grund av rådande undantags...

INFOBREV 6 från VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

28.1.2020 — VIP-nätverket

Under 2020 kommer verksamheten att fortsätta i riktningen som utstakats av det tredje utvecklingsupp...

Skolfrånvaro i finländska skolor

9.1.2020 — VIP-nätverket

Bästa aktör som jobbar med barn och unga! Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsst...