Handboken om undervisning enligt verksamhetsområde har publicerats

1.3.2021 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, VIP-nätverket

VIP-nätverkets temagruppen kring undervisning enligt verksamhetsområde har nyligen publicerat en ny ...

Ny handbok på svenska: Alla lär sig! Förlängd läroplikt och möjligheter för lärande

23.2.2021 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, VIP-nätverket

En ny handbok har just publicerats av VIP-nätverkets temagrupp för undervisning som ordnas enligt ve...

Krävande särskilt stöd – ett erfarenhetsperspektiv (VIP-webbinarium)

13.11.2020 — VIP-nätverket

En anonym berättelse om krävande stöd, placering och omhändertagning från en erfarenhetssynvinkel. E...

Hem och Skola: "När barn vägrar gå till skolan"

12.10.2020 — VIP-nätverket

Läs på Hem och Skola nätsidan

Kommuntorget: "Samarbetet mellan barnskyddet och skolan stärker de kulturella rättigheterna för barn som vårdas utanför hemmet"

12.10.2020 — VIP-nätverket

Läs mera på Kommuntorgets nätsidan

VIP Samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd, den 9:de nätverksdagen

7.9.2020 — HYKS, VIP-nätverket

Målet med nätverksdagen är att förstärka det tidiga stödets betydelse - även som förebyggande insats...

Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handlednings- och tjänstenätverks 9:de nätverksdag 30.9.2020 för TAUS- och ÅUCS-verksamhetsområden med fjärranslutning

1.9.2020 — TAYS, TYKS, VIP-nätverket

INBJUDAN till TAUS och ÅUCS-områdens VIP-nätverksdag Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handle...

Välkommen till nationellt VIP-webbinarium 1.10.2020

19.8.2020 — VIP-nätverket

Very Important Person, VIP, står för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och ...

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

7.5.2020 — VIP-nätverket

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under ...