VIP-nätverkets verksamhet fortsätter

27.4.2021 — VIP-nätverket

VIP-nätverkets arbete har aktivt fortsatt i temagrupper, regioner och genom samarbete mellan aktörer...

Handboken om undervisning enligt verksamhetsområde har publicerats

1.3.2021 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, VIP-nätverket

VIP-nätverkets temagruppen kring undervisning enligt verksamhetsområde har nyligen publicerat en ny ...

Ny handbok på svenska: Alla lär sig! Förlängd läroplikt och möjligheter för lärande

23.2.2021 — Tiedotteet, Toiminta-alueittain järjestettävä opetus, VIP-nätverket

En ny handbok har just publicerats av VIP-nätverkets temagrupp för undervisning som ordnas enligt ve...

Krävande särskilt stöd – ett erfarenhetsperspektiv (VIP-webbinarium)

13.11.2020 — VIP-nätverket

En anonym berättelse om krävande stöd, placering och omhändertagning från en erfarenhetssynvinkel. E...

Hem och Skola: "När barn vägrar gå till skolan"

12.10.2020 — VIP-nätverket

Läs på Hem och Skola nätsidan

Kommuntorget: "Samarbetet mellan barnskyddet och skolan stärker de kulturella rättigheterna för barn som vårdas utanför hemmet"

12.10.2020 — VIP-nätverket

Läs mera på Kommuntorgets nätsidan

VIP Samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd, den 9:de nätverksdagen

7.9.2020 — HYKS, VIP-nätverket

Målet med nätverksdagen är att förstärka det tidiga stödets betydelse - även som förebyggande insats...

Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handlednings- och tjänstenätverks 9:de nätverksdag 30.9.2020 för TAUS- och ÅUCS-verksamhetsområden med fjärranslutning

1.9.2020 — TAYS, TYKS, VIP-nätverket

INBJUDAN till TAUS och ÅUCS-områdens VIP-nätverksdag Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handle...

Välkommen till nationellt VIP-webbinarium 1.10.2020

19.8.2020 — VIP-nätverket

Very Important Person, VIP, står för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och ...