Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea yhteisöllisen, osallistavan ja hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op -henkilöstökoulutus tarjoaa tukea toimintakulttuurin hyvinvoinnin vahvistamiseen erityisesti yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Kokonaan verkossa toteutettava koulutus on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti työn ohella, omaan työhön tiiviisti kytkeytyen. Koulutus toteutetaan ensimmäisen kerran tammi-huhtikuussa 2024 ja toisen kerran syksyllä 2024. Ilmoittautuminen kevään 2024 toteutukseen on auki 1.11.2023-15.1.2024.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, jonka järjestää Turun yliopiston Sote-akatemia.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta löytyy nettisivuilta https://ty.fi/kohto. 

Lisätietoja voi myös kysyä sähköpostitse yhdessa@utu.fi.