Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas on käännetty yleisimmille Suomessa käytössä oleville kielille.

Kaikki versiot sisältävät myös suomenkielisen tekstin.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Opasta voi myös kuunnella.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä.