Katse huulioon? – Optimaalisen katseen käyttötavan ja ilmeiden roolin tunnistaminen kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten huuliolukutaitojen tukemisessa -tutkimus on Oulun yliopiston logopedian ja CMVS tutkimusyksiköiden yhteishanke, jossa tutkitaan lasten huuliolukutaitoa ja sen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Hankkeessa tarkastellaan etenkin katseen kohdentamisen ja ilmeiden merkitystä.

Lisätietoja: https://www.oulu.fi/fi/projektit/katse-huulioon