Kieli
Kyseessä oleva käytänne on
paikkakuntakohtainen
Käytänne koskee ensisijaisesti
kasvun ja oppimisen tukea, oppimisen ja koulunkäynnin tukea
Käytänne soveltuu
pieneen yksikköön / kuntaan, keskisuureen yksikköön / kuntaan, suureen yksikköön / kuntaan
VIP-verkoston tavoite, johon käytänne ensisijaisesti kohdentuu
Toimintakulttuurin muutos
Alue
KYS

Lähtötilanteen kuvaus

Erityisen tuen alueellisissa pienryhmissä olevat oppilaat tahtoivat jäädä sinne joko perheen, oppilaan tai erityisopettajan toiveesta.

Kehittämistoimet

Meillä on jo vuosia ollut käytössä yleisopetuksen kokeilujakso erityisen tuen oppilaille 2. ja 6. luokan aikana kun erityisen tuen päätöstä ollaan tarkistamassa. Pedagogisen selvityksen tekemistä varten oppilas käy 6 viikon jaksolla omassa lähikoulussaan, usein 2. kouluvuoden kevätlukukauden alussa ja 6.kouluvuoden aikana. Kokeilun tavoitteena on saada kokemusta ja näkemystä siitä, tarvitseeko oppilas edelleen erityistä tukea, pienempää ryhmää, ohjaajan tukea jne. Kokeilu alkaa yhteisellä palaverilla perheen, lähettävän ja vastaanottavan koulun kanssa ja myös päättyy samanlaiseen palaveriin.

Yhteistyö

Aktiivista yhteistyötä erityisopettajien ja luokanopettajien kanssa.

Ilon aiheet ja haasteet

Perheitä ja oppilasta saattaa aluksi aika paljon pelottaa isoon ryhmään ja uuteen kouluun siirtyminen.

Tulokset

Näistä jaksoista on ollut valtavasti myönteisiä vaikutuksia mm. kaverisuhteisiin omalta asuinalueelta, oppilaan itsenäisyyteen (koulumatkan kulkeminen omin voimin tai bussilla taksin sijaan) vaikka aina oppilas ei ole siirtynyt yleisopetukseen. Tällä kokeilujaksolla on saatu kymmeniä alueellisessa pienryhmässä opiskelleita oppilaita yleisopetuksen ryhmiin.

Lisätietoja: tiina-liisa.valtokari@sivistys.mikkeli.fi