Kieli
Kyseessä oleva käytänne on
paikkakuntakohtainen
Käytänne koskee ensisijaisesti
kasvun ja oppimisen tukea, oppimisen ja koulunkäynnin tukea
Käytänne soveltuu
keskisuureen yksikköön / kuntaan
VIP-verkoston tavoite, johon käytänne ensisijaisesti kohdentuu
Toimintakulttuurin muutos
Alue
KYS

Lähtötilanteen kuvaus

Lähtökohtana tukea syystä tai toisesta kouluakäymättömän oppilaan kouluun kiinnittymistä.
-Kun ilmenee paljon poissaoloja, kun koulutyö ei maistu, kun esim. ei-toivottu käyttäytyminen, masennus, ahdistuneisuus ym. hajottaa keskittymistä ja koulun käyntiä.
-Kun tarvitaan irrottautumista opituista ei-toivotuista käyttäytymismalleista omassa koulussa/kaveripiirissä/oman opettajan kanssa ym.
-Kun ilmenee tarvetta pohtia moniammatillisesti vahvempia tukitoimia ja tarvitaan pidempiaikaista konsultointia ja kollegiaalista tukea.

Kehittämistoimet

-Konsultoiva erityisopettaja konsultoi aluksi oppilaan opettajia ja koulua.
-Huolehditaan, että yhdessä sovitut tukitoimet on toteutettu.
-Jos tilanne ei ole muuttunut, suunnitellaan tukijakso ITU-luokkaan jokaiselle henkilökohtaisesti, jolloin erityisluokanopettaja joko tapaa oppilasta hänen kotonaan tm. sovitussa paikassa. Oppilas voi myös sijoittautua konkreettisesti ITU-luokkaan, jossa toinen erityisopettaja (ja koulunkäynnin ohjaaja) on jatkuvasti paikalla.
-Konsultoiva erityisopettaja aloittaa välittömästi konsultatiivisen yhteistyön ITU-luokan opettajien ja oman koulun opettajien kanssa.
-Pyrkimyksenä on että ITU-palvelun piiriin sijoittuminen on väliaikaista ja paluu omaan kouluun/luokkaan olisi mahdollista. Tällöin opettajan konsultatiivinen tuki jatkuu tarvittavan ajan.

Yhteistyö

-Moniammatillinen yhteistyö tiivistä huoltajien, oppilaan, opettajan, kuraattorin, koulupsykologin, mahdollisesti muun sote-henkilöstön kanssa.
-Yläkoulun psyykkari ja alakoulujen kasvatusohjaajat ovat vahvasti mukana.
-Yläkoulussa 2 erityisluokanopettajaa toteuttamassa pedagogista puolta. Toinen luokassa, toinen kentällä.
-Alakoulussa erityisluokanopettaja jalkautuu aluksi oppilaan omaan luokkaan sen jälkeen kun konsultoinnin ja tehtyjen tukitoimien jälkeen on todettu tarvetta ITU-palvelulle. Oppilaan tukitoimet pyritään pohtimaan yhdessä ITU-opettajan ja konsultoivan erityisopettajan ja oppilaan oman opettajan kanssa olemassa olevilla resursseilla.
ELI;
3-6.lk konsultoiva erityisopettaja ja erityisluokanopettaja (ITU-luokka), (tarvittaessa kuraattori, koulupsykologi, kasvatusohjaaja ym.)
7-9.lk 2 erityisluokanopettajaa, koulupsykologi, psyykkari, kuraattori ym.

Ilon aiheet ja haasteet

-Tiivis ja hedelmällinen yhteistyö, kollegiaalinen tuki.
-Vaatii tekijöiltään sinnikkyyttä, tahtoa ja innovatiivisuutta.
-On osattava iloita pienistä askelista, jotka tapahtuvat hitaasti.
-Jos yksikin lapsi / nuori saadaan kiinnittymään kouluun ja sitä kautta yhteiskuntaan, on tehty työ kantanut hedelmää.
-Kollegoiden kiitos ja vilpitön asennemuutos haastavia tilanteita kohtaan silloin, kun olemme yhdessä löytäneet oikeat tukitoimet ja askelmerkit eteenpäin.

-Yhä haasteellisemmat psyykkiset pulmat yhä nuoremmilla oppilailla, oppilas henkisesti niin huonossa kunnossa, että on aloitettava ensin täysin muut tukitoimet ja kouluasiat vasta joskus myöhemmin.
-Haasteena välillä pintaan puskeva voimattomuuden tunne. Vaikka kaikkesi yrität ja vielä vähän enemmän, ei tuloksia näy.
-Oman opettajan väsyminen ja haluttomuus jatkaa yrittämistä ja yhteistyötä.
-Sovittuja tukitoimia ei ole toteutettu, halutaan oppilas ”muualle”.
-Luokan tilat eivät palvele toimintaa.

Tulokset

-Jos yksikin lapsi / nuori saadaan kiinnittymään kouluun ja sitä kautta yhteiskuntaan, on tehty työ kantanut hedelmää.
-Ei jätetä lasta / nuorta yksin. Ei myöskään perhettä eikä opettajaa.
-Vahva kollegiaalinen tuki auttaa työssäjaksamista ja minäpystyvyyden tunnetta.
-Pienellä tukijaksolla on löydetty sopivat tukitoimet joiden avulla koulutyö on alkanut etenemään ja oppilas on voinut siirtyä vuosiluokalta toiselle.
-On pystytty huomaamaan sosiaalisen, sekä hoidollisen tuen tarve hyvissä ajoin.
-Tukijakson jälkeen oppilas on päässyt siirtymään omaan luokkaan/kouluun takaisin (joskus ei ole enää halunnut siirtyä).

Lisätietoja: minna.selkomaa@edu.varkaus.fi