Kieli
Kyseessä oleva käytänne on
paikkakuntakohtainen
Käytänne koskee ensisijaisesti
kasvun ja oppimisen tukea, oppimisen ja koulunkäynnin tukea
Käytänne soveltuu
pieneen yksikköön / kuntaan, keskisuureen yksikköön / kuntaan, suureen yksikköön / kuntaan
VIP-verkoston tavoite, johon käytänne ensisijaisesti kohdentuu
Toimintakulttuurin muutos
Alue
OYS

Lähtötilanteen kuvaus

Koulun arjessa NEPSY-lapset haastavat koulun aikuisia, ja toimintamallin avulla pyrittiin lisäämään opettajien ja ohjaajien tietoutta ja muuttamaan asennetta lasten kohtaamiseen. Perhon sijainti kaukana reuna-alueella vaikeuttaa perheiden avun saamista ja hakemista niissä tilanteissa, kun avun luokse pitää matkustaa. Haluttiin luoda malli, jossa apu tuodaan lapsen luokse kouluun ja kotiin koulupäivän jälkeen.

Kehittämistoimet

Yksi koulunkäynnin ohjaaja opiskeli kunnan tukemana NEPSY-valmentajaksi ja osana opintojaan kirjasi paikallisen toimintamallin.
Malli on jaettuna pedanetissa Perhon kunnan sivuilla. Malliin kirjattiin mm. NEPSY-oppilaan polku tutkimuksiin. Mallissa on myös linkkejä eri sivustoille, joista niin opettajat, ohjaajat kuin vanhemmatkin löytävät vinkkejä ja tukea.
Ohjaajan työaika jaettiin siten, että tällä hetkellä hän tekee 50 % ohjausta luokassa ja 50% valmennuksia, konsultointia, luokan tuen suunnitelmia, jne.

Yhteistyö

Ohjaaja (Maarit Niskanen) teki yhteistyötä tiiviisti opetustoimenjohtajan kanssa. Mallin kirjausta hän teki yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalan NEPSY-tiimin kanssa. LAPE-hankkeen jatkona.

Ilon aiheet ja haasteet

Ilon aiheita on ehdottomasti monia:
– opettajien asenne ja tietämys NEPSY-lapsista on monipuolistunut
– ohjaajien tietämys ja keinot ohjata heitä on parantunut
– koulutuksen järjestäjien ymmärrys NEPSY-lasten haasteiden ymmärtämiseen ja resurssoinnin välttämättömyyteen on parantunut
– perheet ovat saanet tukea lähellä
– lasten koulunkäynti on helpottunut, paine erikoissairaanhoidon palveluihin on vähentynyt.

Haasteet:
– muutosvastarinta, inkluusiovastaisuus
– opettajan kyky ottaa neuvoja vastaan ohjaajalta vaihtelee
– vahvat, vanhat asenteet laiskuudesta, haluttomuudesta ja ilkeydestä ovat osalla opettajista sitkeässä.

Tulokset

– Opettajien asenne ja tietämys NEPSY-lapsista on monipuolistunut.
– Ohjaajien tietämys ja keinot ohjata heitä on parantunut.
– Koulutuksen järjestäjien ymmärrys NEPSY-lasten haasteiden ymmärtämiseen ja resurssoinnin välttämättömyyteen on parantunut.
– Perheet ovat saaneet tukea lähellä.
– Lasten koulunkäynti on helpottunut, paine erikoissairaanhoidon palveluihin on vähentynyt.
– Ohjaajan työn arvostus on parantunut.

Lisätietoja: maija.uusisalo@perho.com