Uutissähkeessä on otteita siitä, mitä eri organisaatioissa tapahtuu teeman ympärillä jakuinka edistämme ryhmässämme tavoitteensaavuttamista. Saat sähkeessä tietoaajankohtaisista ja mielenkiintoista tapahtumista. Löydät uutissähkeen VIP-verkoston sivuilta tai halutessasi myös jäsentemme kautta.

Sijoitettujen lasten teemaryhmä vahvistaa sijoitettujen lasten koulunkäyntiä ja oppimista sekä edistää monialaista yhteistyötä.

Ryhmän jäseninä vaikuttavat:
Tarja Heino, THL
Susanna Hoikkala, STM
Jussi Pihkala, OKM
Pirjo Koivula, OPH
Tiina Korpela-Liimatainen, Valtion koulukodit
Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto
Mia Tapiola, Carea
Christine Välivaara, Pesäpuu
Merja Koivisto (pj), Valteri

Ajankohtaista – Koonnut Merja Koivisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Valteri

VIP-verkoston vakiinnuttaminen edistyy. Nykyistä VIP-työtä tekevää opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Valterin tiimiä täydennetään syksyllä aloittavalla erityisasiantuntijalla (OPH), uusilla Valterin alueyhdyshenkilöillä sekä haussa olevilla kuntien ”VIPU”- henkilöillä. Paikallisiksi VIPU-yhdyshenkilöiksi kaivataan erityisopetuksen ja opiskeluhuollon ammattilaisen muodostamaa työparia. Myös VAATU-toimijoiden (vaativan erityisen tuen verkostojen toimijat) konsultatiivisen työn kehittäminen on täydessä vauhdissa.

Kouluakäymättömien oppilaiden kanssa tehtävä työ jatkuu Opetus- ja kulttuuriministeriön sitouttavassa kouluyhteistyössä. Kehittämistoiminnassa kehitetään kansallista toimintamallia yhdessä kuntien ja koulujen kanssa.

Sijoitettujen lasten ja toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmät jatkavat monialaista työtään. Uutena ryhmän aloittaa keväällä käytöksellään oireilevien teemaryhmä, joka käynnistyy kevään aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM:n hallinnonalalla kehitetään osana Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaa lasten ja perheiden peruspalveluita sekä erityispalveluita.

Peruspalveluissa kehittäminen koskee
1) Perhekeskuksia ja varhaista tukea arkeen
2) Matalan kynnyksen mielenterveys – ja päihdepalveluita

Erityispalveluissa huomio on lastensuojelun monialaisessa kehittämisessä. Rakenneuudistusrahoituksella pilotoidaan muun muassa Osaamis- ja tukikeskus OT – kehittämistä.

Viidellä yhteistoiminta-alueella kehitetään mm.

  • Nuorten psykososiaalisten tuen menetelmien saatavuutta ja toimijoiden mielenterveysosaamista
  • Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukimallia
  • Systeemistä tiimimallia monialaisessa verkostossa

Valtion koulukodit

Valtion koulukotien koulun toimintakulttuuri on yhtenäistynyt ja laatutyötä jatketaan kohti auditointeja. Tulevana lukuvuotena keskitytään koulukotipedagogiikan vahvistamiseen arjessa: #kohtaaminen, #vahvistaminen, #oppiminen. Yhdessä oppilaiden kanssa pysähdytään valintojen äärelle ja kehitetään kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa. Prosessiin kuuluu Koulukotibussikiertue, jossa laaja asiantuntijajoukko jalkautuu työpajoihin oppilaiden kanssa. Yhteistyössä ovat mukana mm. Aseman lapset. Lisäksi vuoden aikana tutkitaan ja kehitetään NEPSY -oppilaiden tuen prosesseja koulupäivän aikana toteutettavina interventioina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kannattaa tutustua: Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa -raporttiin.

Itlan rahoittama raportti valottaa menetelmiä ja työkäytäntöjä, jotka vastaavat teini-iässä sijoitettujen lasten tarpeita ja saavat aikaan positiivista muutosta. Toimivat menetelmät on seulottu yli tuhannen tutkimusartikkelin joukosta.

Syksyllä ilmestyy selvitys lastensuojelun 24/7 palveluntuottajista ja toimintayksiköistä. Selvityksessä tutkittiin mm. toimintayksiköitä ja niissä asuvien lasten ja nuorten opetuksen järjestämistä.

Pesäpuu

Sisukas – toimintaa jalkautetaan kuntiin ”MindMe- koulu kuuluu kaikille”- koulutus- ja kehittämisprosesseissa Satakunnan neljässä kunnassa. Toiminta kytkeytyy STM:n Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-22 kokonaisuuteen Länsi- ja Itä-Suomessa. Itä-Suomessa toteutetaan teemaan liittyen ”Lumonaari”-webinaarisarja.

Koulutusprosessi auttaa kuntia kehittämään ja pilotoimaan hyviä käytäntöjä sijaishuollossa kasvavien koulunkäynnin järjestämisessä ja kouluakäymättömyyteen puuttumisessa.

Pesäpuussa on paljon tutkittuun tietoon liittyvää materiaalia lasten, nuorten ja heidän läheistensä kanssa työskentelyyn.

Tutustu myös ajankohtaiseen kampanjaan, missä tuetaan lapsen äänen kuulemista.

Kuntaliitto

Muistattehan hyödyntää Kuntaliiton tietopakettia (2020): Kuinka voimme vahvistaa sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia?

Hyvää Kesää!