Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa, lapsi ja perhepalveluiden muutoskokonaisuudessa sekä vaativan erityisen tuen VIP-verkostossa on keskeisenä tavoitteena kuntien sivistyspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen välisen monialaisen kumppanuuden vahvistaminen kehittämällä lapsiperhepalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyömuotoja.

Lapsen- ja nuoren koulunkäyntikykyyn vaikuttavat psyykkinen ja fyysinen terveys, elämäntilanne, opiskeluympäristö ja näiden vuorovaikutus. Taustalla voi olla useitakin monimutkaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin. Tarvitaan matalan kynnyksen monialaista yhteistyötä, vaikuttavia menetelmiä ja osaamisen vahvistamista. Varhaisen ja oikea-aikaisen puuttumisen onnistumista tukevat erilaiset konsultaatiomallit, joista on jo useita toimivia esimerkkejä. Jatkossa tulisi kuitenkin yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkiä kohti Pirkanmaan yhteneväistä mallia.

Koulun oppilashuollon palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen ovat oppilaan lain suojaamia oikeuksia. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kanssa on vaativissa tilanteissa välttämätöntä. Mukaan tarvitaan perheen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen yhteistyötä. Koulunkäyntikyvyn arviointia voidaan tarvita, kun oppilas ei suoriudu tukitoimista huolimatta opinnoistaan. Koulunkäyntikyvyn arvioinnin pohjalta tulee tehdä suunnitelma, jossa sovitaan käytännön toimenpiteistä ja työnjaosta eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on puuttua ongelmien taustalla oleviin syihin sekä sopia vastuutehtävien jaosta ja seurannasta.

Tarvitsemme yhteensovitettuja perhekeskuksen palveluita, jotka hyödyttävät vaativaa tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Asiakkaille palveluiden yhteensovittamisen tulisi näkyä kokonaisuutena, jossa toimijat tuntevat toistensa työtä ja pystyvät toimimaan ilman viivettä ja yhdessä. Uudenlainen yhdessä tekemisen toimintakulttuuri edellyttää yhdessä tekemisen asennetta, toimivaa tiedonkulkua ja keskinäistä luottamusta. Varhaiskasvatus ja koulu ovat luontevia paikkoja sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen tiiviille yhteistyölle lapsen, nuoren tai perheen tarvitessa tukea.

 

Tiia Lehtinen
Lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelija
Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskushanke (PirSOTE)

Mari Luosa
VIP-alueyhdyshenkilö
Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Blogi on julkaistu myös PirSOTEn blogisivuilla.