VIP-verkoston toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmä on päivittänyt Opin ja osaan. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus perusopetuksessa sekä Kaikki oppii! Pidennetty oppivelvollisuus ja oppimisen mahdollisuudet oppaita.

Opin ja osaan.-oppaassa kuvataan toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sisältöjä ja käytänteitä. Lisäksi kerrotaan pedagogisista ja hallinnollisista asiakirjoista ja päätöksistä. Oppaassa kurkistetaan myös perusopetuksen jälkeisiin vaihtoehtoihin. Kaikki oppii!-oppaan tarkoituksena on antaa tietoa huomioitavista asioista, kun suunnitellaan vaikeasti vammaisen tai vakavasti sairaan lapsen koulupolkua.

Oppaat ovat suunnattu huoltajille, kuntoutustyön ja terveydenhoidon ammattilaisille, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstölle.

Tutustu  oppaisiin teemaryhmän materiaalisivustolla