Kommuntorget: "Samarbetet mellan barnskyddet och skolan stärker de kulturella rättigheterna för barn som vårdas utanför hemmet"

12.10.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Läs mera på Kommuntorgets nätsidan

VIP Samarbetsnätverket för krävande särskilt stöd, den 9:de nätverksdagen

7.9.2020 — HUCS, Svenskspråkiga nyheter

Målet med nätverksdagen är att förstärka det tidiga stödets betydelse - även som förebyggande insats...

Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handlednings- och tjänstenätverks 9:de nätverksdag 30.9.2020 för TAUS- och ÅUCS-verksamhetsområden med fjärranslutning

1.9.2020 — ÅUCS, Svenskspråkiga nyheter, TAYS

INBJUDAN till TAUS och ÅUCS-områdens VIP-nätverksdag Gemensam VIP Krävande särskilt stöds handle...

Välkommen till nationellt VIP-webbinarium 1.10.2020

19.8.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Very Important Person, VIP, står för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och ...

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

7.5.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under ...

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning i samband med distansundervisningen?

22.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Mobbning innebär att en och samma elev förorsakas skada eller förolämpas vid upprepade tillfällen oc...

Elev- och studerandevård och välbefinnande i undantagssituationen

20.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

På Utbildningsstyrelsens sida har man samlat material som stöd för elev- och studerandevården och vä...

Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruset fortsätter fram till den 13 maj 2020

14.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och st...

VIP i Svenskfinland – som på Strömsö?

9.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

VIP i Svenskfinland – som på Strömsö? Barn och ungdomar i behov av krävande särskilt stöd finns ock...