Ordnande av stöd i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållandena från och med 14.4.2020

7.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Barn som deltar i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, e...

Genomförande av bedömningen i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållanden

6.4.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Det görs inga ändringar i bedömningen i den grundläggande utbildningen på grund av rådande undantags...

INFOBREV 6 från VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

28.1.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Under 2020 kommer verksamheten att fortsätta i riktningen som utstakats av det tredje utvecklingsupp...

Skolfrånvaro i finländska skolor

9.1.2020 — Svenskspråkiga nyheter

Bästa aktör som jobbar med barn och unga! Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsst...

Barnskyddsarbetet får förstärkning - tre stiftelser donerar professur till Åbo universitet

11.9.2019 — Svenskspråkiga nyheter, Tiedotteet

YLE: Åbo universitet har fått en betydande donation på 640 000 euro för att utveckla barnskyddet i F...

En skola för alla är möjlig!

9.9.2019 — Svenskspråkiga nyheter, Tiedotteet

I diskussioner om skolan betyder inkludering en skola för alla. En skola där alla elever har rätt ti...

Behovet av gemensamt arbete lyftes fram vid VIP-nätverkens regionala träffar

29.5.2018 — Svenskspråkiga nyheter, Tiedotteet

De regionala träffarna för VIP-nätverken för krävande särskilt stöd inleddes i april i Tammerfors, H...