NUBU-etäseminaaritallenteet

Teemaryhmä toteutti joulukuussa 2021 etäseminaarin yhteistyössä norjalaisen NUBU-keskuksen (The Norwegian Center for Child Behavioral Development) kanssa. NUBU-keskuksella on yli kymmenen vuoden kokemus käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuen järjestämisestä.

Seminaarissa NUBU-keskus kertoi toiminnastaan ja esitteli tutkimustietoon perustuvan PALS-mallin, jonka päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalisen ja akateemisen osaamisen kehittymistä turvallisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi kuultiin, kuinka teemaan liittyviä sisältöjä huomioidaan norjalaisessa opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Katso seminaaritallenteet