Opas: Tukea arkeen! Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi

Oppaan pohjana on VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän työ. Teemaryhmä on toiminut syksystä 2021 alkaen, ja työ jatkuu vuoden 2022 loppuun. Oppaan on teemaryhmän tukemana koonnut ja kirjoittanut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) koordinoima projektiryhmä.

Tutustu oppaaseen

NUBU-etäseminaaritallenteet

Teemaryhmä toteutti joulukuussa 2021 etäseminaarin yhteistyössä norjalaisen NUBU-keskuksen (The Norwegian Center for Child Behavioral Development) kanssa. NUBU-keskuksella on yli kymmenen vuoden kokemus käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuen järjestämisestä.

Seminaarissa NUBU-keskus kertoi toiminnastaan ja esitteli tutkimustietoon perustuvan PALS-mallin, jonka päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalisen ja akateemisen osaamisen kehittymistä turvallisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi kuultiin, kuinka teemaan liittyviä sisältöjä huomioidaan norjalaisessa opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Katso seminaaritallenteet

Aluehallintoviraston ja Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän webinaarit syksyllä 2022

VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja Aluehallintoviraston yhteistyönä järjestämät webinaarit pidettiin syyskuussa 2022.

Webinaarit tallennettiin, ja ne ovat katsottavissa Aluehallintoviraston Youtube-sivustolla alla olevien linkkien kautta.

Ryhmänhallintataidot kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opettajien ja muun henkilöstön tukena (ma 5.9.2022):

https://www.youtube.com/watch?v=S3VrQey-PE8 (suomenkielinen tekstitys)

https://www.youtube.com/watch?v=aiur9dTdkzk (ruotsinkielinen tekstitys)

Joustavasti tehostuvan tuen ketjun johtaminen: mistä joustavasti tehostuvan tuen vaikuttavat elementit rakentuvat? (ma 26.9.2022):

https://www.youtube.com/watch?v=ThBT-UCglas (suomenkielinen tekstitys)

https://www.youtube.com/watch?v=2FoX0Pf86vs (ruotsinkielinen tekstitys)