Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tilannekartoitus

Kouluakäymättömyys Suomessa

Suomen yläkoulussa on vähintään 4000 oppilasta (noin 2-3 % kaikista yläkoululaisista), joiden poissaolot selkeästi vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään siten, että koulun täytyy tehdä erityisjärjestelyjä. Koulua käymättömiä oppilaita on kaikissa Suomen maakunnassa ja tilanne koetaan kouluissa kohtuullisen vaikeaksi. Noin 45 %:lla kouluakäymättömistä oppilaista ongelmalliset poissaolot olivat kestäneet koko yläkoulun ajan.

OPH:n rahoittama vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tilannekartoitus selvittää koulun toimijoiden näkökulmaa runsaasti koulusta poissaolevista oppilaista sekä koulun keinoista auttaa näitä oppilaita. Lisäksi kartoitukseen sisältyy viimeaikaista tutkimusta kartoittava kirjallisuuskatsaus.

Lue lisää OPH:n sivuilta

INSA, International Network for School Attendance

INSA, International Network for School Attendance, tukee koulussa käymistä ja siihen liittyvän tutkimusta sekä hyvien käytänteiden keräämistä.

Siirry Insan sivustolle

Insan logo

Kun oppilaista tuli yhdessä yössä kouluakäymättömiä – tuettua etäopetusta erityistilanteissa

Ohjaavan opettajan Johanna Sergejeffin artikkeli tuetusta etäopetuksesta.

Siirry artikkeliin

Kuvituskuva piirretty tyttö näppäilee läppäriä