THL: Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Lue lisää THL:n sivuilta!

Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta

Hietamäki, Johanna (2015). Jyväskylän yliopisto.

Siirry julkaisuun tästä:

Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta

Isoniemi, Sami (2019). Vaasan yliopisto.

Siirry julkaisuun tästä:

Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

Vierula, Tarja (2017). Tampereen yliopisto.

Siirry julkaisuun tästä:

Sijoitettu lapsi koulussa

Materiaalia monialaiseen yhteistyöhön sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Pesäpuu ry.

Siirry verkkokaupan sivuille tästä:

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta

Heino, Tarja & Oranen, Mikko (2012) Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti – erityistäkö? Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere/Tallinna: Osuuskunta Vastapaino ja Lastensuojelun keskusliitto. 217 – 247.

Lastensuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lapsen oikeuksien sopimus: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/

Tilastoja: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu