THL: Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Lue lisää THL:n sivuilta!

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta

Heino, Tarja & Oranen, Mikko (2012) Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti – erityistäkö? Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere/Tallinna: Osuuskunta Vastapaino ja Lastensuojelun keskusliitto. 217 – 247.