Kahdeksan ajatusta aikuisten välisestä yhteistyöstä luokassa ja sen ulkopuolella

Videolla ohjaava opettaja Kukka-Maaria Kaukomaa kertoo kahdeksan ajatusta aikuisten välisestä yhteistyöstä luokassa ja sen ulkopuolella. Videon kesto on noin 21 minuuttia.

Katso video

HOJKS ja tukimuotojen kirjaamisen käytänteet

Tämä videotallenne on tehty Toiminta-alueittain järjestettävä opetus-webinaarisarjan (04.02.2021) ennakkotallenteeksi. Videolla erityisluokanopettaja Lauri Räty kertoo tutkimuksesta, jossa pohdittiin keinoja pedagogisten ratkaisujen ja tukitoimien kuvaamiselle HOJKSissa. Videon kesto on noin 12 minuuttia.

HOJKS ja tukimuotojen kirjaamisen käytänteet

Kyselytyökalu pohdinnan tueksi koulunkäynnin järjestämisestä.

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Toiminta-alueittaisesta opetuksesta päätetään erityisen tuen päätöksessä.

Siirry kyselytyökaluun

Etäopetus - Esimerkki toimivasta mallista kahdessa pienryhmässä.

Erityisluokanopettaja Lauri Rädyn esitys etäopetuksesta. Kesto n. 36 minuuttia.

Katso video Youtubesta.

Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli -nettikahvila

5.9.2017 pidetty nettikahvila ”Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli”.

Katso AC-tallenne

Opiskelu toiminta-alueittain -opetuksen tukimateriaali

Lataa materiaali