Kyselytyökalu pohdinnan tueksi koulunkäynnin järjestämisestä.

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Toiminta-alueittaisesta opetuksesta päätetään erityisen tuen päätöksessä.

Siirry kyselytyökaluun

Etäopetus - Esimerkki toimivasta mallista kahdessa pienryhmässä.

Erityisluokanopettaja Lauri Rädyn esitys etäopetuksesta. Kesto n. 36 minuuttia.

Katso video Youtubesta.

Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli -nettikahvila

5.9.2017 pidetty nettikahvila ”Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli”.

Katso AC-tallenne

Opiskelu toiminta-alueittain -opetuksen tukimateriaali

Lataa materiaali