HYKS-alue

HYKS-alueeseen kuuluvat Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Alueellinen yhdyshenkilö

Taru Antila taru.antila(at)valteri.fi puh. 029 533 5361

Ruotsinkielinen yhdyshenkilö Josefin Svedin josefin.svedin(at)valteri.fi puh. 029 533 2212

Mikäli haluat mukaan kehittämistoimintaan, ota yhteyttä.

HYKS-alueryhmän jäsenet

Rehtori: Anne Suomala, Mainingin koulu, Espoo, anne.suomala(at)espoo.fi  (alueryhmän puheenjohtaja)

Vaatu-edustus: Anne Lindholm, rehtori, sairaalaopetus, Lahti,  anne.lindholm(at)lahti.fi (alueryhmän varapuheenjohtaja)

Varhaiskasvatus: Minna Leinonen, varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, Imatra,  minna.leinonen(at)imatra.fi  

LAPE- ja/tai OT-toimijat: Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, projektipäällikkö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)/Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, hanne.kalmari(at)thl.fi   

Oppilashuolto: Tuija Harakka, opiskeluhuollon päällikkö, Vantaan kaupunki,  tuija.harakka(at)vantaa.fi 

Yliopistotutkimus: Juho Honkasilta, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, juho.honkasilta(at)helsinki.fi   

Opettajankoulutus: Ninja Hienonen, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA,  ninja.hienonen(at)helsinki.fi  

Lastensuojelu: Laura Yliruka, VTT, Lastensuojelun kehittämispäällikkö, Lastensuojelun osaamiskeskittymä, (VAEY), THL, laura.yliruka(at)thl.fi 

Lastensuojelu:  Jaana Leppäkorpi, Etelä-Suomen Tulevaisuuden Lastensuojelu -hanke, jaana.leppakorpi(at)hus.fi

Aluehallintovirasto: Ann-Christin Mitts, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ann-christin.mitts(at)avi.fi 

Ruotsinkielinen edustus: Anne Smolander, rehtori, Porvoo, anne.smolander(at)porvoo.fi

Valteri: ohjaava opettaja Taru Antila, taru.antila(at)valteri.fi   

Valteri: rehtori Josefin Svedin, josefin.svedin(at)valteri.fi 

Malleja ja menetelmiä

Verkostoyhteistyö - Onnistuneen verkostokokouksen ABC

Käsikirjan tavoitteena on parantaa verkostokokousten laatua,
antaa valmiuksia asiantuntijoille ohjata ja johtaa verkostoja sekä lisätä
osallistujien kokemuksia hyödyllisistä ja voimaannuttavista
verkostokokouksista.

Siirry oppaaseen tästä:

Materiaalit: HYKS

HYKS-alueen VIPU-verkostoitumispäivät Vantaalla 13.9.2022, Lahdessa 15.9.2022 ja Kouvolassa 27.9.2022 (yhdistetty tapaaminen)

Teemoina mm. VIPU-verkostoitumispäivä Vantaa 13.9.2022, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vantaa 13.9.2022, Vaativan konsultaation esittely Vantaa 13.9.2022

Katso materiaalit

Maaliskuun 2022 VIPU-tilaisuuksien tallenteet HYKS

Teemoina mm. Uusimaa, Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Katso materiaalit

HYKS-alueen VIP-verkostopäivä 7.10.2020

Teemoina mm. HYKS-alueen VIP-verkostopäivän ohjelma, HYKS VIP-verkosto aikaan saatu -yhteenveto, Lyhennetty koulupäivä ja muita kysymyksiä

Katso materiaalit

VIP-verkoston verkostojohtamisen infopäivä sivistys- sosiaali- ja terveystoimen johtajille 10.2.2020

Teemoina mm. Verkostot, johtaminen ja vaativa erityinen tuki - Yhteistyö moniammatillisissa verkostoissa, Alueellisia tulevaisuuden toimijoita - OT-keskukset, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 11.2.2020

Teemoina mm. Tervetuloa Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinnan aloitusinfoon, Ihmeelliset vuodet - Haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille suunnattu ryhmä, kouluikäiset 1-3 -luokkalaiset, Kokemuksia Ihmeelliset vuodet -menetelmäkoulutuksesta, Lappeenranta 2019-2020

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 20.11.2019

Teemoina mm. Vanhemmat mukaan kouluun -hanke, Yhtenäisiä toimintamalleja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, Pakolaistaustaisten lasten ja nuorten traumatisoitumisen tunnistaminen ja tuki

Katso materiaalit

Verkostotapaaminen 25.9.2019.

Teemoina mm. Valmående för alla, Vaativan erityisen tuen ohjaus ja palveluverkostojen 6. verkostopäivä - Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto, Koulukuraattorin yksilökohtainen tuki vaativassa erityisessä tuessa

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 7.5.2019

Teemoina mm. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa yhdessä – salassapito ja tiedonluovutus monialaisessa työssä, Opiskeluhuollon vaikuttava ja tehokas ohjaus lapsilähtöisesti, Opiskeluhuollon käytännöt Lahden kaupungissa

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 12.3.2019

Teemoina mm. Yhdessä työskentelyn tarve, tahto ja taito, Käypä hoito – Suositus, Kirkonkylän koulun hyvän mielen päivä

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 22.11.2018

Teemoina mm. Espoo 22.11.2018, Helsingin Ote-opetus ja -perhetyö, Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelupolku

Katso materiaalit

HYKS-alueen verkostotapaaminen 24.9.2018

Teemoina mm. Monialainen yhteistyö kuvana ja tulokulmina – ydinryhmä käynnistyy, Turvallinen pedagogiikka, ALVA-oppilashuolto tiivistelmä loppuraportin pohjalta

Katso materiaalit

HYKS alueellinen Kick off 2.5.2018

Teemoina mm. Vaativa erityinen tuki ja sen kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta: Sairaalaopetus, Vaativa erityinen tuki ja sen kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta: Kunnallinen erityisopetus, Vaativa erityinen tuki ja sen kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta: Koulukodit

Katso materiaalit