OYS-alue

OYS-alueeseen kuuluvat Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuun ja Lappi.

Alueellinen yhdyshenkilö

Jaakko Viitasaari jaakko.viitasaari@valteri.fi puh. 029 529 4356

Hänen työparinaan toimii Maria Laiho maria.laiho@valteri.fi puh. 029 529 4707

Mikäli haluat mukaan kehittämistoimintaan, ota yhteyttä.

Malleja ja menetelmiä

Verkostoyhteistyö - Onnistuneen verkostokokouksen ABC

Käsikirjan tavoitteena on parantaa verkostokokousten laatua,
antaa valmiuksia asiantuntijoille ohjata ja johtaa verkostoja sekä lisätä
osallistujien kokemuksia hyödyllisistä ja voimaannuttavista
verkostokokouksista.

Siirry oppaaseen tästä:

Materiaalit: OYS

OYS-alueen VIP-verkostopäivä 8.10.

Teemoina mm. OYS-alueen VIP-verkostopäivän ohjelma, OYS-alueen VIP-verkostopäivä 8.10.2020 diat, Vaativa konsultaatio perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Katso materiaalit

OYS-alueen verkostotapaaminen 24.9.2019 Oulussa

Teemoina mm. Oppilashuolto VIP 24.9.2019 - Yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea, Opetushallituksen ja opetus ja kulttuuriministeriön terveiset VIP OYS alueen toimijoille, Vaativan erityisen tuen toimijoiden järjestäytyminen VIP-OYS alueella

Katso materiaalit

OYS-alueen verkostotapaaminen 10.5.2019 Oulussa

Teemoina mm. VIP- OYS- alueen verkostopäivä 10.5.2019, Ajankohtaista VIP-verkostossa, Vip Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen alueellinen verkostopäivä 10.5.2018 Oulussa

Katso materiaalit

OYS-alueen verkostotapaaminen 4.10.2018

Teemoina mm. Hyviä oppilashuollon käytänteitä

Katso materiaalit

OYS-alueellinen Kick off 29.5.2018

Teemoina mm. LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon, Vaativan erityisen tuen tilanne ja kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta - Oulun kaupunki, Vaativan erityisen tuen tilanne ja kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta - Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Katso materiaalit

Ydinryhmän tehtävä on

  • Tukea ennaltaehkäisevää ja moniammatillista työotetta
  • Tukea lähikouluperiaatetta
  • Suunnitella, edistää ja koordinoida alueellista työtä
  • Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä
  • Nostaa esiin kehittämistyön prioriteetteja täydennys-koulutustarpeet mukaan lukien
  • Seurata ja raportoida alueellisesta kehittämis- ja yhteistyöverkoston toiminnasta ja kehittämistyöstä.

OYS-alueen ydinryhmään on kutsuttu:

OYS
valinta-
peruste
NimiTitteli/asemaPaikkakunta /alueSähköpostiosoite
LAPE, OTJaana Jokinenerityisasian-
tuntija
Oulujaana.jokinen@
pohjoispohjanmaa.fi
Tuula Mäntymäkikehittäjätyön-
tekijä/sairaan-
hoitaja
Rovaniemituula.mantymaki@
poskelappi.fi
SairaalaopetusMerja PeterirehtoriOulumerja.peteri@ouka.fi
ElmeriAnita LammassaarijohtajaRovaniemianita.lammassaari@
lshp.fi
Valtion koulukotiTeija TuuliainenjohtajaLiminkateija.tuuliainen@
valtionkoulukodit.fi
Varhais-
kasvatus
Terhi Elamaavarhaiskasva-
tuksen johtaja
Toholampiterhi.elamaa@
toholampi.fi
Erikois-
sairaan-
hoito
Laura SimontaivallastenneurologiRovaniemilaura.simontaival@lshp.fi
Alue-
hallinto-
virasto
Jyri Ulvinenopetustoimen ylitarkastajaOulujyri.ulvinen@avi.fi
Elisa SuutalaJohtaja, opetus- ja kulttuuritoimiRovaniemielisa.suutala@avi.fi
Sivistys-
toimen johto
PUHEEN-
JOHTA-
JA
Mikko SaarisivistysjohtajaKajaanimikko.saari@kajaani.fi
Sosiaal-
itoimen johto
Tarja Oikarinen-
Nybacka
sosiaalijohtajaKokkolat.oikarinen-nybacka@
soite.fi
Oppilas-
huolto
Mika Nevalaterveyskeskus-
psykologi
Ylitorniomika.nevala@ylitornio.fi
Yliopisto/
tutkimus
Elina Viljamaaerityispedago-
giikan lehtori
Ouluelina.viljamaa@oulu.fi
Lasten-
suojelu
Matti Heikkinenperhepalvelu-
johtaja
Kajaanimatti.heikkinen@kainuu.fi