Vaativa konsultaatio -palvelu ei jatku syksyllä 2023. Luotua verkostoa ylläpidetään Vaatu-toimijoiden yhteistyöllä. Toimijoiden omat konsultaatiot ovat käytettävissä.

Hyödynnä maksutta tukitoimien tsekkauslistaa.

Vaatu-toimijoita ovat Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukotikoulut, joista kolme ensimmäistä tuottaa konsultaatio- ja ohjauspalveluita. Tarvittaessa on mahdollista hyödyntää muiden vaatu-toimijoiden (ml. valtion koulukotikoulut) vaativan monialaisen tuen osaamista.

Elmeri-koulujen paras osaaminen on kehitysvammaisuuden, autismikirjon ja psykososiaalisen tuen asioissa. Elmereille on myönnetty ministeriön erityisavustusta konsultaation toteuttamiseen vuoden 2024 loppuun saakka.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin syvin osaaminen kohdistuu neurologiaan/ liikuntavammaisuuteen, kuuloon, kieleen ja näkemiseen, autismikirjoon ja monitarpeisuuteen. Konsultaatio on Valterin maksullista perustoimintaa.

Sairaalaopetuksessa ollaan psykiatrian, somatiikan, neuropsykiatrian, neurologian ja monitarpeisuuden osaajia. Heille on myönnetty ministeriön erityisavustusta konsultaation toteuttamiseen vuoden 2023 loppuun saakka.

Valtion koulukotikoulun vahvin osaaminen liittyy vaativaan sijaishuoltoon ja erityiseen huolenpitoon, sijoitettujen lasten koulunkäyntiin, psyykkiseen oireiluun, rikos- ja päihdeoireiluun sekä monitarpeisuuteen. VKK ei tuota omaa konsultaatiota, mutta on käytettävissä tarvittaessa yhteistyöhön.

Katso myös toimijoiden esittelyvideot.

Kaaviossa esitellään tekstissä avattuja vaatu-toimijoita.