Toiminta-alueittain järjestettävä opetus-teemaryhmän tavoitteena on kuvata toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagogisia toimintatapoja ja käytänteitä sekä ohjeistaa opetushenkilöstöä ja huoltajia.

Teemaryhmä jakaa tietoa toimivista käytänteistä VIP-verkoston nettisivuilla: https://vip-verkosto.fi/teemaryhmat/toiminta-alueittain-jarjestettava-opetus/malleja-ja-menetelmia/

Teemaryhmä tiedostaa käytännön haasteita, jotka liittyvät toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen käytänteisiin sekä hallinnollisiin päätöksiin. Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen kaivataan tarkempia ohjeistuksia ja selkeämpiä, yhteisesti laadittuja, toimintamalleja. Ryhmä tuottaa ja on tuottanut ohjemateriaaleja, jotka vastaavat käytännön haasteisiin: https://vip-verkosto.fi/materiaalit/toiminta-alueittain-jarjestettava-opetus-muuta-materiaalia/ Teemaryhmän tavoitteena on koota käytännön haasteita sekä normien tulkinnan vaikeutta yhteiseksi mietinnöksi.

Teemaryhmässä ajankohtaisina aiheina ovat:

1. Arviointimalli toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen

Teemaryhmä kantaa huolta OPH:n julkaisun 1:2021 Vaativan erityisen tuen selvityksestä Oppimisen edistymisen seuraaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa (kirjoittanut Irene Rämä) nousseista arvioinnin haasteista toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa. Ryhmä pohtii keinoja mm. arviointimallin luomiseen toiminta-alueittaiseen opetukseen.

2. Webinaari yhteistyössä AVI:en kanssa

Aluehallintoviraston kanssa toteutettiin yhteistyönä webinaarisarja (4x) toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen keväällä 2021. Webinaarisarja saa syksyllä 2021 jatkoa sekä kevään 2022 osalta pohditaan jatkokokonaisuutta.

3. Esitteet / aineistot

Teemaryhmä on toteuttanut mm. Kaikki oppii! Pidennetty oppivelvollisuus ja oppimisen mahdollisuudet- sekä Opin ja osaan. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus perusopetuksessa -oppaat. Teemaryhmä valmistelee selkokielistä opasta maahanmuuttotaustaisille huoltajille. Oppaassa kuvataan selkeästi Suomen esi- ja perusopetusta ja oppimisen tuen järjestämistä suomeksi ja ruotsiksi sekä 11:sta Suomessa käytetyimmällä kielellä sekä viittomakielellä.

4. Kirja toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta

Teemaryhmä on ideoinut Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen kirjan, jota voisi käyttää mm. opettajankoulutuksessa kurssikirjana. Kirjan kustantaja on PS kustannus ja kirjan toimittavat Irene Rämä ja Aino Äikäs. Kirjan arvioitu valmistumisaika on tammikuu 2022.

Teemaryhmän puheenjohtajana toimii

Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallituksesta

Teemaryhmän asiantuntijajäseninä ovat:

Hannu Heiskala, lastenneurologi, linjajohtaja (em.) HUS,

Maarit Lasanen, rehtori, Elmeri-koulut

Päivi Lång, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri,

Irene Rämä, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto,

Lauri Räty, erityisluokanopettaja, Jyväskylä,

Aino Äikäs, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto,

sekä ryhmän toiminnan tukena

Jussi Pihkala, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä,

ja

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö Valterista